Chuyên đề bài tập Hàm số Toán lớp 10

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 5 tài liệu

0
320
lượt xem
9
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề bài tập Hàm số Toán lớp 10

Mô tả BST Chuyên đề bài tập Hàm số Toán lớp 10

Cùng hệ thống lại kiến thức về hàm số của bạn qua việc tham khảo bộ sưu tập này nhé. Gồm toàn bộ bài tập Hàm số Toán lớp 10. Hy vọng, BST này sẽ là tài liệu hữu ích cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề bài tập Hàm số Toán lớp 10

Bạn có thể tải miễn phí BST Chuyên đề bài tập Hàm số Toán lớp 10 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Bài 1. Cho hàm số: y=(m-2)x+n (d)
Tìm các giá trị của m và n để đồ thị (d) của hàm số:
a. Đi qua điểm A(-1;2) và B(3;-4)
b. Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng .
c. Cắt đường thẳng -2y+x-3=0
d. Song song với đường thẳng 3x+2y=1.

Bài 2. Cho hàm số y=2x2 (P)
a. Vẽ đồ thị.
b. Tìm trên (P) các điểm cách đều hai trục tọa độ.
c. Tùy theo m, hãy xét số giao điểm của (P) với đường thẳng y=mx-1.
d. Viết phương trình đường thẳng đi qua A(0;-2) và tiếp xúc với (P).

Bài 3. Cho Parabol (P): y=x2 và đường thẳng (d): y=2x+m.
Xác định m để hai đường đó:
a. Tiếp xúc với nhau. Tìm hoành độ tiếp điểm.
b. Cắt nhau tại hai điểm, một điểm có hoành độ x=-1.Tìm tọa độ điểm còn lại.
c. Giả sử (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B. Tìm quĩ tích trung điểm I của AB khi m thay đổi.

Bài 4. Cho đường thẳng có phương trình:
2(m-1)x+(m-2)y=2 (d)
a. Tìm m để đường thẳng (d) cắt (P); y=x2 tại hai điểm phân biệt A và
b. Tìm tọa độ trung điểm của đoạn AB theo m.
c. Tìm m để (d) cách gốc tọa độ một khoảng lớn nhất.
d. Tìm điểm cố định mà (d) đi qua khi m thay đổi.

Bài 5. ( 2 điểm )
a) Tìm các giá trị của a , b biết rằng đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua hai điểm
A( 2 ; - 1 ) và B (
b)  Với giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số y = mx + 3 ; y = 3x –7 và đồ thị của hàm số xác định ở câu ( a ) đồng quy .

Bài 6. ( 2 điểm ) .
Cho Parabol (P) : y = và đư¬ờng thẳng (D) : y = px + q .
Xác định p và q để đư¬ờng thẳng (D) đi qua điểm A ( - 1 ; 0 ) và tiếp xúc với (P) . Tìm toạ độ tiếp điểm .

Bài 7. Trong cùng một hệ trục toạ độ Oxy cho parabol (P) :
và đường thẳng (D) :
a) Vẽ (P) .
b)  Tìm m sao cho (D) tiếp xúc với (P) .
c)  Chứng tỏ (D) luôn đi qua một điểm cố định .

Bài 8. Cho hàm số y = ( m –2 ) x + m + 3 .
a)  Tìm điều kiệm của m để hàm số luôn nghịch biến .
b)  Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hành độ là 3 .
c)  Tìm m để đồ thị các hàm số y = - x + 2 ; y = 2x –1và y = (m – 2 )x + m + 3 đồng quy .

Bài 9 . Cho hàm số y = x2 có đồ thị là đư¬ờng cong Parabol (P) .
a)  Chứng minh rằng điểm A( - nằm trên đư¬ờng cong (P) .
b)  Tìm m để để đồ thị (d ) của hàm số y = ( m – 1 )x + m ( m R , m 1 ) cắt
đường cong (P) tại một điểm .
c)  Chứng minh rằng với mọi m khác 1 đồ thị (d ) của hàm số y = (m-1)x + m luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 10. Cho hai đ¬ường thẳng y = 2x + m – 1 và y = x + 2m .
a)  Tìm giao điểm của hai đ¬ường thẳng nói trên .
b) Tìm tập hợp các giao  

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Chuyên đề bài tập Hàm số Toán lớp 10 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản