Chuyên đề bài tập Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 8 tài liệu

0
399
lượt xem
1
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề bài tập Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Mô tả BST Chuyên đề bài tập Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bộ sưu tập Chuyên đề bài tập Hệ thức Vi-ét và ứng dụng sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hữu dụng nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập được chọn lọc và biên soạn cẩn thận hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề bài tập Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Mời quý thầy cô giáo tham khảo phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Chuyên đề bài tập Hệ thức Vi-ét và ứng dụng dưới đây:

 Bài 25 trang 52 sgk toán 9 tập 2
25. Đối với phương trình sau, kí hiệu x1 và x2 là hai nghiệm (nếu có). Không giải phương trình, hãy điền vào những chố trống (..):
a) 2x2 – 17x + 1 = 0, ∆ = …, x1 + x2 = …, x1x2 = …;
b) 5x2 – x + 35 = 0, ∆ = …, x1 + x2 = …, x1x2 = …;
c) 8x2 – x + 1 = 0, ∆ = …, x1 + x2 = …, x1x2 = …;
d) 25x2 + 10x + 1 = 0, ∆ = …, x1 + x2 = …, x1x2 = …;
Bài giải:
a) 2x2 – 17x + 1 = 0 có a = 2, b = -17, c = 1
∆ = (-17)2 – 4 . 2 . 1 = 289 – 8 = 281
x1 + x2 = = ; x1x2 =
b) 5x2 – x + 35 = 0 có a = 5, b = -1, c = -35
∆ = (-1)2 – 4 . 5 . (-35) = 1 + 700 = 701
x1 + x2 = = ; x1x2 = = -7
c) 8x2 – x + 1 = 0 có a = 8, b = -1, c = 1
∆ = (-1)2 – 4 . 8 . 1 = 1 – 32 = -31 < 0
Phương trình vô nghiệm nên không thể điền vào ô trống được.
d) 25x2 + 10x + 1 = 0 có a = 25, b = 10, c = 1
∆ = 102 – 4 . 25 . 1 = 100 – 100 = 0
x1 + x2 = = ; x1x2 =
Bài 26 trang 53 sgk toán 9 tập 2
26. Dùng điều kiện a + b + c = 0 hoặc a – b + c = 0 để tính nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau :
a) 35x2– 37x + 2 = 0 ; b) 7x2 + 500x – 507 = 0
c) x2- 49x – 50 = 0 ; d) 4321x2 + 21x – 4300 = 0
Bài giải
a) 35x2– 37x + 2 = 0 có a = 0, b = -37, c = 2
Do đó: a + b + c = 35 + (-37) + 2 = 0
nên x1 = 1; x2 =
b) 7x2 + 500x – 507 = 0 có a = 7, b = 500, c = -507
Do đó: a + b + c = 7 + 500 – 507
nên x1 = 1; x2 =
c) x2- 49x – 50 = 0 có a = 1, b = -49, c = -50
Do đó a – b + c = 1 – (-49) – 50 = 0
nên x1 = -1; x2 = = 50
d) 4321x2 + 21x – 4300 = 0 có a = 4321, b = 21, c = -4300
Do đó a – b + c = 4321 – 21 + (-4300) = 0
nên x1 = -1; x2 = = .

Bài 27 trang 53 sgk toán 9 tập 2
27. Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm các nghiệm của phương trình.
a) x2 – 7x + 12 = 0; b) x2 + 7x + 12 = 0
Bài giải:
a) x2 – 7x + 12 = 0 có a = 1, b = -7, c = 12
nên x1 + x2 = = 7 = 3 + 4
x1x2 = = 12 = 3 . 4
Vậy x1 = 3, x2 = 4.
b) x2 + 7x + 12 = 0 có a = 1, b = 7, c = 12
nên x1 + x2 = = -7 = -3 + (-4)
x1x2 = = 12 = (-3) . (-4)
Vậy x1 = -3, x2 = -4.

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Chuyên đề bài tập Hệ thức Vi-ét và ứng dụng. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản