Chuyên đề Bài tập HiđroCacbon no

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 5 tài liệu

0
254
lượt xem
6
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Bài tập HiđroCacbon no

Mô tả BST Chuyên đề Bài tập HiđroCacbon no

Đến với bộ sưu tập Chuyên đề Bài tập HiđroCacbon no, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học trong trường phổ thông. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được sưu tầm và chọn lọc từ những nguồn tài liệu có giá trị. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Bài tập HiđroCacbon no

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Chuyên đề Bài tập HiđroCacbon no:

1. Có bao nhiêu ankan đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?
A. 3 đồng phân B. 4 đồng phân
C. 5 đồng phân D. 6 đồng phân
2. Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33% . Công thức phân tử của Y là :
A. C2H6 B. C3H8
C. C4H10 D. C5H12
3. Ankan X có công thức phân tử C5H12, khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là
A. pentan B. iso-pentan
C. neo-pentan D.2,2- dimetylpropan
4. Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử , phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan
A. Không đổi B. Giảm dần
C. tăng dần D. Mạch vòng và mạch hở
5. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ?
A.37,5g B. 52,5g
C. 15g D.42,5g
6. Xicloankan ( chỉ có một vòng) A có tỉ khối so với nitơ bằng 3. A tác dụng với clo có chiếu sáng chỉ cho một dẫn xuất monoclo duy nhất, xác định công thức cấu tạo cuả A?
A. B. C. D.
7. Theo chiều tăng số nguyên tử C trong phân tử, phần trăm khối lượng C trong phân tử xicloankan.
A. tăng dần B. giảm dần
C. không đổi D. biến đổi không theo quy luật
8. Phản ứng đặc trưng của hidrocacbon no
A. Phản ứng tách B. Phản ứng thế
C. Phản ứng cộng D. Cả A, B và C.
9. Brom hoá ankan chỉ tạo một dẫn xuất monobrom Y duy nhất. dY/ không khí = 5,207. Ankan X có tên là:
A. n- pentan B. iso-butan
C. iso-pentan D. neo-pentan
10. Ankan Z có công thức phân tử là C5H12. Tiến hành p/ư dehidro hóa Z thu được một hỗn hợp gồm 3 anken là đồng phân của nhau trong đó có hai chất là đồng phân hình học. Công thức cấu tạo của Z là?
A. CH3CH2CH2CH2CH3 B. CH3CH2CH(CH3 )2
C. C(CH3)4 D. Không có cấu tạo nào phù hợp

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Chuyên đề Bài tập HiđroCacbon no. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản