Chuyên đề Bài tập Lipit

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 3 tài liệu

0
214
lượt xem
6
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Bài tập Lipit

Mô tả BST Chuyên đề Bài tập Lipit

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Chuyên đề Bài tập Lipit. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Bài tập Lipit

Đây là một đoạn trích hay trong BST Chuyên đề Bài tập Lipit. Mời quý thầy cô tham khảo:

1. Công thức – Tên gọi - Tính chất vật lí - Ứng dụng
Câu : Chất béo lỏng có thành phần axit béo:
A. chủ yếu là các axit béo chưa no B. chủ yếu là các axit béo no
C. chỉ chứa duy nhất các axit béo chưa no D. không xác định được
Câu : Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy loại trieste đồng phân cấu tạo của nhau?
A. 3 B. 5 C. 4 D. 6
Câu : Chọn đáp án đúng:
A. Chất béo là trieste của glixerol với axit.
B. Chất béo là trieste của ancol với axit béo
C. Chất béo là trieste của glixerol với axit vô cơ
D. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo
Câu : Cho các câu sau:
1. Các este không tan trong nước do chúng nhẹ hơn nước.
2. Chất béo là trieste của glixerol với các axit mono cacboxylic cacbon dài không phân nhánh.
3. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.
4. Các este không tan trong nước và nổi lên trên mặt nước là do chúng không tạo được liên kết hiđro với nước và nhẹ hơn nước.
5. Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.
6. Khi đun chất béo lỏng với hiđro có xúc tác niken trong nồi hấp thì chúng chuyển thành chất béo rắn.
Những câu đúng là đáp án nào sau đây?
A. 1, 2, 3, 6 B. 2, 3, 4, 6 C.1, 2, 3, 5, 6 D. 2, 3, 5, 6
Câu : Câu nào dưới đây đúng ?
A. Chất béo là chất rắn không tan trong nước.
B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
D. Chất béo là trieste của gilxerol với axit.
Câu : Chỉ số xà phòng hóa là:
A. chỉ số axit của chất béo.
B. số mol NaOH cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo.
C. số mol KOH cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo.
D. tổng số mg KOH cần để trung hòa hết lượng axit béo tự do và xà phòng hóa lượng este trong 1 gam chất béo.
Câu : Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm ta thu được:
A. Axit và glixerol B. Muối và rượu
C. Muối của axít béo và glixerol D. Muối và etylenglicol
Câu : Để chuyển chất béo ở thể lỏng sang thể rắn, người ta tiến hành đun chất béo với:
A. NaOH. B. H2 (có xúc tác thích hợp).
C. H2SO4 loãng. D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu : Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào thuộc chất béo:
A. ( RCOO)3C3H5 B. (CH3COO)3C3H5
C. (C17H33COO)3C3H5 D. Cả A, B, C đều đúng
Câu : Có hai bình không nhãn đựng riêng biệt hai loại hỗn hợp: dầu bôi trơn máy, dầu thực vật. Có thể nhận biết hai hỗn hợp trên bằng cách nào ?
A. Dùng KOH dư B. Dùng Cu(OH)¬2
C. Dùng NaOH đun nóng D. Đun nóng với KOH, rồi cho thêm CuSO4

Thư viện eLib mong rằng BST Chuyên đề Bài tập Lipit sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản