Chuyên đề bài toán Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Toán 8

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 tài liệu

0
275
lượt xem
3
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề bài toán Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Toán 8

Mô tả BST Chuyên đề bài toán Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Toán 8

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Chuyên đề bài toán Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Toán 8. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề bài toán Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Toán 8

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Chuyên đề bài toán Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Toán 8 dưới đây:

 Bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2
Bài 19. Giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:
a) x – 5 > 3; b) x – 2x < -2x + 4;
c) -3x > -4x + 2; d) 8x + 2 < 7x – 1.
Hướng dẫn giải:
a) x – 5 > 3 <=> x > 5 + 3 <=> x > 8
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 8
b) x – 2x < -2x + 4 <=> x – 2x + 2x < 4 <=> x < 4
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 4
c) -3x > -4x + 2 <=> -3x + 4x > 2 <=> x > 2
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 2
d) 8x + 2 < 7x – 1 <=> 8x – 7x < -1 -2 <=> x < -3
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < -3
Bài 20 trang 47 sgk toán 8 tập 2
Bài 20. Giải các bất phương trình (theo quy tắc nhân):
a) 0,3x > 0,6; b) -4x < 12;
c) -x > 4; d) 1,5x > -9.
Hướng dẫn giải:
a) 0,3x > 0,6 <=> .0,3x > 0,6.
<=> x > 2
Vậy nghiệm của bất phương trình là x> 2
b) -4x < 12 <=> .(-4x) > 12.( ) <=> x > -3
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -3
c) -x > 4 <=> x < -4
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < -4
d) 1,5x > -9 <=> x > -9 <=> . x > (-9). <=> x > -6
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -6

Bài 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2
Bài 21. Giải thích sự tương đương sau:
a) x – 3 > 1 <=> x + 3 > 7; b) -x < 2 <=> 3x > -6
Hướng dẫn giải:
a) x – 3 > 1 <=> x + 3 > 7
Hai bất phương trình tương đương vì cộng 6 vào cả hai vế.
b) -x < 2 <=> 3x > -6
Hai bất phương trình tương đương vì nhân -3 vào cả hai vế và đổi dấu bất phương trình.
Bài 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2
Bài 22. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 1,2x < -6; b) 3x + 4 > 2x + 3
Hướng dẫn giải:
a) 1,2x < -6 <=> x < -6 : 1,2 <=> x < -5
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x < -5} và được biểu diễn trên trục số như sau:
b) 3x + 4 > 2x + 3 <=> 3x – 2x > 3 -4 <=> x > -1
Vậy tập hợ nghiệm của bất phương trình là S = {x/x > -1} và được biểu diễn trên trục số như sau:

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Chuyên đề bài toán Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Toán 8 . Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản