Chuyên đề Cacbohidrat - Polime

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 12 tài liệu

0
424
lượt xem
9
download
Xem 12 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Cacbohidrat - Polime

Mô tả BST Chuyên đề Cacbohidrat - Polime

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Chuyên đề Cacbohidrat - Polime. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Cacbohidrat - Polime

Đây là một đoạn trích hay trong BST Chuyên đề Cacbohidrat - Polime. Mời quý thầy cô tham khảo:

 Câu 1 Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau: Ở dạng mạch hở glucozơ và fructozơ đều có nhóm cacbonyl, nhưng trong phân tử glucozơ nhóm cacbonyl ở nguyên tử C số …, còn trong phân tử fructozơ nhóm cacbonyl ở nguyên tử C số…. Trong môi trường bazơ, fructozơ có thể chuyển hoá thành … và …
A. 1,2, glucozơ, ngược lại. B. 2,2, glucozơ, ngược lại.
C. 2,1, glucozơ, ngược lại. D. 1,2, glucozơ, mantozơ.
Câu 2 Cacbohiđrat là gì?
A. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ đa chức và đa số chúng có CT chung là Cn(H2O)m.
B. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và đa số chúng có CT chung là Cn(H2O)m.
C. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức.
D. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ đa chức và đa số chúng có CT chung là Cn(H2O)n.
Câu 3 Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng?
A. 1 loại. B. 2 loại. C. 3 loại. D. 4 loại.
Câu 4 TN chứng minh được CTPT của glucozơ?
A. PƯ với Na và với dd AgNO3 trong amoniac.
B. PƯ với NaOH và với dd AgNO3 trong amoniac.
C. PƯ với CuO và với dd AgNO3 trong amoniac.
D.PƯ với Cu(OH)2 và với dd AgNO3 trong amoniac.
Câu 5 Phương án nào dưới đây có thể phân biệt được saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột?
A. Cho từng chất tác dụng với dd HNO3/H2SO4.
B. Cho từng chất tác dụng với dd iot.
C.Hoà tan từng chất vào nước, sau đó đun nóng và thử với dd iot.
D.Cho từng chất tác dụng với vôi sữa Ca(OH)2.

Thư viện eLib mong rằng BST Chuyên đề Cacbohidrat - Polime sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản