Chuyên đề: Cacbon và hợp chất

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 6 tài liệu

0
207
lượt xem
0
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề: Cacbon và hợp chất

Mô tả BST Chuyên đề: Cacbon và hợp chất

Hãy tham khảo bộ sưu tập Chuyên đề: Cacbon và hợp chất mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc học tập và ôn thi sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những tài liệu tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích nhiều cho việc học tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề: Cacbon và hợp chất

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Chuyên đề: Cacbon và hợp chất dưới đây:

BÀI 11: CACBON VÀ HỢP CHẤT
I/. KIẾN THỨC CƠ BẢN:
1/. Đặc điểm cấu tạo nguyên tử:
Cacbon (C) và silic (Si) thuộc phân nhóm chính nhóm IV (IVA), lớp e ngoài cùng có 4e: ns2np2.
Với cấu hình trên, để đạt cấu hình bền của khí hiếm, C rất khó nhận hoặc nhường e mà chủ yếu chỉ tạo liên kết cộng hóa trị.
Sau khi tạo 2 liên kết cộng hóa trị, C liên kết cho – nhận để đạt cấu hình bền (VD trong CO).
E của phân lớp s có thể di chuyển lên phân lớp p, tạo nên 4e độc thân, nên C có cộng hóa trị là 4 trong hầu hết các hợp chất đặc biệt là hợp chất hữu cơ.
2/. Tính khử của C:
Nói chung, C có thể khử các hợp chất có oxi tạo thành CO2, ví dụ với HNO3 (đ), H2SO4 (đ), KClO3, KNO3, H2O. C + 4HNO3 CO2 + 4NO2 + 2H2O C + 2H2SO4 CO2 + 2SO2 + 2H2O
3C + 2KClO3 2KCl + 3CO2
C + H2O CO + H2 và C + 2H2O CO2 + 2H2
Thực tế C chỉ khử được các oxit kim loại trung bình và yếu (thành đơn chất kim loại):
2RxOy + yC 2xR + yCO2
Một số các oxit kim loại mạnh nếu tác dụng được với C chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao và tạo ra CO, ví dụ SnO2 (1300oC), ZnO (1200oC), MgO (2000oC), như:
2Al2O3 + 9C Al4C3 + 6CO CaO + 3C CaC2 + CO
3/. Tính khử của CO (xảy ra ở nhiệt độ cao)
Tổng quát: RxOy + yCO xR + yCO2
Với RxOy: oxit kim loại trung bình hay yếu (VD Fe2O3, CuO, PbO)
Chú ý:
CO và H2 chỉ khử được các oxit kim loại Fe và các oxit của kim loại có tính khử yếu hơn Fe.
CO cũng khữ được muối kim loại yếu (Pd, Au, Pt) và một số các oxit phi kim.
CO + PdCl2 + H2O  Pd + CO2 + 2HCl
5CO + I2O5 I2 + 5CO2
CO + NO2 CO2 + NO
4/. Muối cacbonat trung tính:
Dễ bị nhiệt phân, trừ cacbonat kim loại kiềm.
CaCO3 CaO + CO2
Đều không tan trong nước (trừ cacbonat kim loại kiềm và amoni), nhưng dễ tan trong axit mạnh hoặc dung dịch bão hòa khí CO2: CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O
CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2
Trong nước, muối cacbonat (tan) bị thủy phân tạo môi trường bazơ:
Cho dung dịch HCl từ từ vào dung dịch muối cacbonat, phản ứng qua 2 giai đoạn:
Na2CO3 + HCl  NaCl + NaHCO3 (chưa có khí CO2)
NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Chuyên đề: Cacbon và hợp chất hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản