Chuyên đề cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 tài liệu

0
166
lượt xem
2
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat

Mô tả BST Chuyên đề cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều ý tưởng hay trong giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Chuyên đề cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat

Bộ sưu tập Chuyên đề cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Lý thuyết Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat.
1. Cấu tạo

– Glucozơ ở dạng mạch hở là monoanđehit và poliancol: CH2OH[CHOH]4CHO
– Fuctozơ ở dạng mạch hở là monoxeton và poliancol, có thể chuyển hóa thành glucozơ trong môi trường baz ơ:
CH2OH[CHOH3]CÔCH2OH CH2OH[ơCHOH]4CHO
– Saccarozơ: phân tử không có nhóm CHO, có chức poloancol: (C6H11O5)2O.
– Tinh bột: các mắt xích liên kết với nhau thành mạch xoắn lò xo, phân tử không có nhóm CHO.
– Xenlulozơ: các mắt xích liên kết với nhau thành mạch kéo dài, phân tử không có nhóm CHO, mỗi mắt xích có 3 nhóm OH tự do: [C6H7O2(OH)3]n
2. Tính chất hóa học
– Glucozơ có phản ứng của chức CHO:
C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.
– Fructozơ cũng có phản ứng tráng bạc trong môi trường kiềm.
– Glucozơ, fructozơ, saccarozơ và xenlulozơ có phản ứng của chức poliancol:
+Glucozơ, fructozơ, saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
+Xenluloz ơ tác dụng với axit nitric đậm đặc cho xenluloz ơ trinitrat:
[(C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3(đặc) [(C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O
– Saccarozơ, tinh bột và xenluloz ơ có phản ứng thủy phân nhờ xúc tác axit hay enzim thích hợp.
– Glucozơ có phản ứng lên men rượu.
Bài tập
Bài 1 trang 36 SGK hóa học 12

Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử?
A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3; B. Nước brom và NAOH;
C. HNO3 và AgNO3/NH3; D. AgNO3/NH3 và NAOH.
Hướng dẫn.
Chọn A.
Dùng Cu(OH)2 nhận biết được anđehit axetic (không hòa tan được Cu(OH)2); dùng AgNO3/NH3; đun nhẹ nhận biết được glucozơ (tạokết tủa Ag).
 

ELib mong BST Chuyên đề cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản