Chuyên đề Đại cương về kim loại

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 13 tài liệu

0
474
lượt xem
32
download
Xem 13 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Đại cương về kim loại

Mô tả BST Chuyên đề Đại cương về kim loại

Đến với bộ sưu tập Chuyên đề Đại cương về kim loại, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Đại cương về kim loại

Đây là một đoạn trích hay trong BST Chuyên đề Đại cương về kim loại. Mời quý thầy cô tham khảo:

1. Trường hợp kim loại bị ăn mòn điện hóa học
A. Kim loại Zn trong dung dịch HCl B. Thép cacbon để trong không khí ẩm
C. Đốt dây Fe trong khí O2 D. Kim loại Cu trong dung dịch HNO3 loãng
2. Phản ứng hóa học nào xảy ra trong sự ăn mòn kim loại?
A. Phản ứng trao đổi B. Phản ứng oxi-hóa khử
C. Phản ứng thủy phân D. Phản ứng axit-bazơ
3. Trường hợp nào sau đây xẩy ra ăn mòn hóa học ?
A. Để một đồ vật bằng gang ngoài không khí ẩm
B. Ngâm Zn trong dung dịch H2SO4 loãng có vài giọt dung dịch CuSO4
C. Thiết bị bằng thép của nhà máy sản xuất NaOH
D. Tôn lợp nhà bị xây xát tiếp xúc với không khí ẩm
4. Khi gang thép bị ăn mòn điện hoá trong không khí ẩm, nhận định nào sau đây không đúng
A. Tinh thể Fe là cực dương xảy ra qt khử. B. Tinh thể C là cực dương xảy ra qt khử.
C. Tinh thể Fe là cực âm xảy ra qt oxi hoá. D. Nguyên tố Fe bị ăn mòn, C không bị ăn mòn.
5. Một vật bằng hợp kim Zn-Cu để trong không khí ẩm (có chứa khí CO2) xảy ra ăn mòn điện hóa. Quá trình gì xảy ra ở cực dương?
A. Quá trình khử Cu B. Quá trình khử Zn
C. Quá trình khử ion H+ D. Quá trình oxi hóa ion H+ .
6. *Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Fe, Cu vào 600 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y gồm 3 muối (không chứa AgNO3) có khối lượng giảm 50 gam so với ban đầu. Giá trị của m là
A. 64,8. B. 17,6. C. 114,8. D. 14,8.
7. Hỗn hợp X gồm Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay rA. Giá trị của V là
A. 1,12 lít. B. 3,36 lít. C. 2,24 lít. D. 4,48 lít.
8. Cho 1,94 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Cu, Zn được trộn theo tỉ lệ mol 1:2 vào 0,5 lít dung dịch AgNO3 0,1M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 5,56 B. 5,88 C. 6,04 D. 5,72
 

Thư viện eLib mong rằng BST Chuyên đề Đại cương về kim loại sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản