Chuyên đề Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 6 tài liệu

0
266
lượt xem
10
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

Mô tả BST Chuyên đề Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

Chia sẻ thêm phần tài liệu ôn tập cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho các kì thi, thư viện eLib xin giới thiệu bộ sưu tập Chuyên đề Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon. Bao gồm nhiều tài liệu hay được chọn lọc, các tài liệu này sẽ là tài liệu hữu ích để tham khảo và ôn tập cho quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

Bạn có thể tải miễn phí BST Chuyên đề Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Định nghĩa - công thức phân tử tổng quát - loại và bậc của dẫn xuất halogen
1. Định nghĩa

Khi ta thay thế một hay nhiều nguyên tử H của hydrocarbon bằng một hay nhiều nguyên tử halogen X (F, Cl, Br, I) ta sẽ được một dẫn xuất halogen của hydrocarbon - gọi tắt là dẫn xuất halogen.
2. Công thức
Như thế công thức phân tử tổng quát của dẫn xuất halogen có dạng CnH2n+2-2k-zXz
với k ³ 0 là tổng số liên kết p và vòng của mạch carbon;
z ³ 1 là số nguyên tử X.
Chú ý: Nếu ta đặt công thức phân tử tổng quát của dẫn xuất halogen là:
CxHyXz =CxH2x+2-2k-zXz thì 2x + 2 - 2k - z = y
3. Phân loại
- Dựa vào nguyên tố halogen X (F, Cl, Br, I) ta chia dẫn xuất halogen thành 4 loại: dẫn xuất fluor, Clo, Brom và dẫn xuất Iot.
- Dựa vào cấu tạo dạng mạch carbon đã học (giá trị của k) ta cũng chia dẫn xuất halogen thành 4 loại tiêu biểu như sau:
a. Dẫn xuất halogen mạch hở no: CnH2n+2-zXz (dẫn xuất halogen của alkan)
b. Dẫn xuất halogen 1 vòng no (dẫn xuất halogen của xicloalkan): CnH2n-zXx, với n ³ 3.
c. Dẫn xuất halogen mạch hở chưa no: CnH2n+2-2k-zXz, với k ³ 1 là tổng số liên kết p của mạch carbon (dẫn xuất halogen của alken, ankyn, ankadien)
d. Dẫn xuất halogen của benzen: C6H6-zXz, với 1 ≤ z ≤ 6
4. Bậc
Bậc của dẫn xuất halogen: Dựa vào bậc của nguyên tử carbon kết hợp với nguyên tử halogen X ta chia thành 3 bậc dẫn xuất halogen.
Ta gọi dẫn xuất halogen bậc I, bậc II hay bậc III khi nguyên tử halogen X kết hợp với nguyên tử carbon bậc I, bậc II hay bậc III tương ứng.
II. Đồng phân và danh pháp
1. Đồng phân: Dẫn xuất halogen có thể có nhiều đồng phân do cấu tạo dạng mạch carbon khác nhau và do vị trí của nguyên tử halogen khác nhau.
2. Danh pháp: Có 3 cách gọi tên:
- Tên gốc hydrocarbon + halogenur (tên gốc- chức)
- Tên các gốc halogen kèm theo chữ số đứng trước để chỉ vị trí của nguyên tử halogen + tên của hydrocarbon tương ứng (tên thay thế)
- Tên thường gọi: một số ít dẫn xuất halogen có tên thường gọi như:
CHCl3: cloroform, CHBr3: bromoform, CHI3: iodoform, CHX3: halogenoform. 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Chuyên đề Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản