Chuyên đề Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 tài liệu

0
396
lượt xem
7
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Mô tả BST Chuyên đề Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Chuyên đề Dãy hoạt động hóa học của kim loại trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập các tư liệu có ích cho việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh ở trường phổ thông. Bao gồm các tư liệu có giá trị được chúng tôi tổng hợp từ tài liệu giảng dạy của các thầy cô giáo từ nhiều trường trong cả nước. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ có ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Chuyên đề Dãy hoạt động hóa học của kim loại:

I/ Tính chất vật lý của kim loại
- Có tính dẻo, dễ dát mỏng và dễ kéo sợi.
- Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. (Ag là kim loại dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất, tiếp theo là Cu, Al, Fe, …)
- Có ánh kim.
II/ Tính chất hóa học của kim loại
1) Tác dụng với phi kim: Thường ở nhiệt độ cao.
a) Với khí oxi: Tạo oxit.
Ví dụ 3Fe + 2O2 −→t0 Fe3O4
b) Với các phi kim khác (Cl2, S, …): Tạo muối.
Ví dụ Mg + Cl2 ---> MgCl2
Fe + S ---> FeS
2) Tác dụng với dd axit:
a) Axit HCl, H2SO4 loãng ( trừ Cu, Ag, Au, Hg, Pt)
Kim loại + dd axit → muối + H2
Ví dụ 2Al + 3H2SO4 loãng ---> Al2(SO4)3 + 3H2
b) H2SO4 đặc và HNO3 tác dụng với hầu hết các kim loại (trừ Pt, Au).
3) Tác dụng với nước:
Một số kim loại (Na, K, Ba, Ca) + nước à dd kiềm + H2
Ví dụ 2Na + 2H2O ---> 2NaOH + H2
4) Tác dụng với muối:
Muối + kim loại ---> muối mới + kim loại mới
Ví dụ Fe + CuSO4 ---> FeSO4 + Cu
Cu + 2AgNO3 ---> Cu(NO3)2 + 2Ag
Lưu ý: Kim loại đứng trước (trừ K, Na, Ca, …) đẩy kim loại đứng sau (trong dãy HĐHH của kim loại) ra khỏi dung dịch muối của chúng.
III/ Dãy hoạt động hoa học của kim loại
Theo chiều giảm dần độ hoạt động của kim loại:
K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
Ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại
- Mức độ họat động hóa học của kim loại giảm dần từ trái qua phải.
- Kim loại đứng trước Mg tác dụng với nước ở điều kiện thường à kiềm và khí hiđro.
- Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dd axit (HCl, H2SO4 loãng, …) à khí H2.
- Kim loại đứng trước (trừ Na, K…) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Chuyên đề Dãy hoạt động hóa học của kim loại. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản