Chuyên đề Đường thẳng và mặt phẳng song song

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 3 tài liệu

0
336
lượt xem
12
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Đường thẳng và mặt phẳng song song

Mô tả BST Chuyên đề Đường thẳng và mặt phẳng song song

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Chuyên đề Đường thẳng và mặt phẳng song song trên Thư viện eLib của chúng tôi. Hi vọng rằng, các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Đường thẳng và mặt phẳng song song

Bộ sưu tập Chuyên đề Đường thẳng và mặt phẳng song song là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Phương pháp 1: Muốn chứng minh đường thẳng a song song mặt phẳng (P), ta chứng minh đường thẳng a song song với đường thẳng b mà đường thẳng b song song với mặt phẳng (P) (a và (P) không có điểm chung)
Phương pháp 2: Muốn chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng ta chứng minh đường thẳng đó không nằm trong mặt phẳng và song song với một đường thẳng nào đó nằm trong mặt phẳng.
Ví dụ: Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB, AD. Chứng minh MN song song với mặt phẳng (BCD).
Giải: Tam giác ABD có:M trung điểm của AB
N trung điểm của AD.
Nên MN là đường trung b€nh của tam giác ABD
Do đó MN // BD
Mà BD € (BCD)
MN Ë (BCD)
Vậy MN // (BCD).
Phương pháp 3: Muốn chứng minh đường thẳng a song song mặt phẳng (P) ta chứng minh đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (Q) mà (Q) // (P)
Ví dụ: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. M; N tuỳ ý trên mặt phẳng (ABCD). Chứng minh MN // mặt phẳng (A’B’C’D’).

BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1. Cho tứ diện ABCD.G là trọng tâm tam giác ABD. Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho MB = 2MC. Chứng minh rằng MG // (ACD)
Bài 2. Cho tứ diện ABCD.Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của các tam giác ACD và BAD. Chứng minh rằng MN song song với các mặt phẳng (ABC) và (BDC)
Bài 3. Hai hình b€nh hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong mặt phẳng .
A .Gọi O, O’ lần lượt là tâm hình b€nh hành ABCD và ABEF . Chứng minh đường thẳng OO’ song song với các mặt (ADF) và (BCE)
b. Gọi M và N lần lượt là trọng tâm cuả tam giác ABDvà ABE. Chứng minh MN//(CEF).
Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và ABC. Chứng minh rằng MN//(SCD)
Bài 5. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M, N theo thứ tự là các trung điểm của các cạnh AD, CC’
a. Chứng minh MN//(ACB’)
b. Xét trường hợp tổng quát khi M, N là hai điểm lấy trên các cạnh AD và CC’ thỏa mãn điều kiện . Chứng minh MN//(ACB’)
Bài 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình b€nh hành. Gọi M , N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, CD
a. Chứng minh MN song song với các mặt phẳng (SBC) và (SAD)
b. GỌI P là trung điểm của SA. Chứng minh SB, SC đều song song với (MNP)
c. Gọi G1 và G2 là trọng tâm tam giác ABC và SBC. Chứng minh G1G2 // (SAB).

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Bài 1. Cho tứ diện ABCD. Gọi G1 và G2 lần lượt là trọng tâm của các tam giác ACD và BCD. Chứng minh rằng G1G2 song song với các mặt phẳng (ABC) và (ABD)
Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình b€nh hành ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB và I trung điểm của AB. Lấy điểm M trong đoạn AD sao cho AD =3AM.
a. Tìm giao tuyến của hai mp (SAD) và (SBC)
b. Đường thẳng qua M và song song với AB cắt CI tại N. Chứng minh rằng NG//(SCD)
c. Chứng minh rằng MG//(SCD). 

Elib mong rằng BST Chuyên đề Đường thẳng và mặt phẳng song song sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản