Chuyên đề Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 tài liệu

0
562
lượt xem
11
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Mô tả BST Chuyên đề Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Chuyên đề Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập và mở rộng kiến thức khi học Toán. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Chuyên đề Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x, kí hiệu là |x|, được xác định như sau:

2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số

3. Bài tập
Bài 1:

1. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?
a) |-2,5| = 2,5
b) |-2,5| = -2,5
c) |-2,5| = -(-2,5)
2. Tìm x, biết:
a) |x| =
b) |x| = 0,37
c) |x| =0
d) |x| =
Lời giải:
1. Ta có |x| ≥ 0, nên các câu:
a) |-2,5| = 2,5 đúng
b) |-2,5| = -2,5 sai
c) |-2,5| = -(-2,5) = 2,5 đúng
2. Tìm x
a) |x| = => x = ±
b) |x| = 0,37 => x = ± 0,37
c) |x| =0 => x = 0
d) |x| = => x = ±

Bài 2: Tính
a) -5,17 – 0,469
b) -2,05 + 1,73
c) (-5,17).(-3,1)
d) (-9,18) : 4,25
Lời giải:
a) -5,17 – 0,469 = – (5,17 + 0,469 ) = -5,639
b) -2,05 + 1,73 = -( 2,05 – 1,73) = – 0,32
c) (-5,17).(-3,1) = 16,027
d) (-9,18) : 4,25 = -2,16

Bài 3: Với bài tập: Tính tổng S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau
Bài làm của Hùng:
S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)
= ( (-2,3) + (-0,7) + (-1,5)) + 41,5
= (-4,5) + 41,5
= 37
Bài làm của Liên
S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)
= ( (-2,3) + (-0,7) + (+ 41,5) + (-1,5))
= (-3) +40
= 37
a) Hãy giải thích cách làm của mỗi bạn
b) Theo em nên làm cách nào?
Lời giải:
a) Bạn Hùng áp dụng tính chất giao hoán để nhóm các số thập phân cùng dấu lại rồi thu gọn, sau đó tính tổng hai số thập phân trái dấu
Bạn Liên nhóm các cặp số hạng một cách hợp lý, thu gọn, sau đó tính tổng hai số hạng trái dấu
b) Theo em, trong trường hợp này nên làm theo cách của bạn Liên, vì nó dễ làm, hợp lý, và lời giải đẹp hơn 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Chuyên đề Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân!
Đồng bộ tài khoản