Chuyên đề Hệ thức lượng trong tam giác

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 16 tài liệu

0
860
lượt xem
8
download
Xem 16 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Hệ thức lượng trong tam giác

Mô tả BST Chuyên đề Hệ thức lượng trong tam giác

Bộ sưu tập Chuyên đề Hệ thức lượng trong tam giác gồm nhiều tài liệu hay dưới đây sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh có nhiều tư liệu hay phục vụ trong giảng dạy và học tập. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Hệ thức lượng trong tam giác

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Chuyên đề Hệ thức lượng trong tam giác của thư viện eLib dưới đây:

1. Khái niệm :
Cho tam giác ABC vuông tại A . có :
Cạnh huyền : BC.
Cạnh góc vuông : AC, AB.
Đường cao : AH
Hình chiếu :
• BH là hình chiếu của AB lên cạnh huyền BC.
• CH là hình chiếu của AC lên cạnh huyền BC.
2. Các hệ thức :
1. Định lí 0 : (Pitago)
BC2 = AB2 + AC2
2. Định lí 1 :
AB2 =BC. BH
AC2 =BC. CH
3. Định lí 2 :
AH2 = BH.CH
4. Định lí 3 :
AB.AC = BC.AH
5. Định lí 4 :
1/AH2 = 1/AB2 + 1/AC2

BÀI TẬP SGK
BÀI 1 TRANG 68 : tính x ,y trong các hình sau
Đặt hai cạnh góc vuông : AB = 6; AC =8
Tính hai hình chiếu : x = BH; y = CH
Nhận xét :
• Cho biết hai cạnh góc vuông, tính hình chiếu
• Theo các hệ thức liên quan hình chiếu phải có cạnh huyền và cạnh góc vuông.
• Do đó, ta Tính cạnh huyền trước.
Giải.
Xét tam giác ABC vuông tại A, ta có :
Định lí Pitago :
BC2 = AB2 + AC2 = 62 + 82 = 100
= > BC =
Theo hệ thức :
AB2 =BC. BH <=> 62 = 10.BH = > BH = 36/10 = 3,6
AC2 =BC. CH<=> 82 = 10.CH = > BH = 64/10 = 6,4
Hình b :
Đặt cạnh góc vuông : AB = 12
Cạnh huyền : BC = 20
Tính hai hình chiếu : x = BH; y = CH
Giải
Xét tam giác ABC vuông tại A, Theo hệ thức :
AB2 =BC. BH <=> 122 = 20.x
= > x = 144/20 = 7,2
BC = BH + CH <=> 20 = 7,2 + y => y = 20 – 7,2 = 12,8
BÀI 4 TRANG 69 :
Đặt đường cao : AH = 12
hình chiếu : BH = 1
Tính hình chiếu : x = CH
cạnh góc vuông : y = CH
Giải.
Xét tam giác ABC vuông tại A, Theo hệ thức :
AH2 = BH.CH <=> 22 = 1.x => x = 4
Xét tam giác AHC vuông tại H, theo định lí Pitago :
AC2 = AH2 + CH2 ó y2 = 22 + 42 = 20 
 

Hy vọng rằng BST Chuyên đề Hệ thức lượng trong tam giác sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản