Chuyên đề Hiđro Clorua, Axit Clohiđric, muối Clorua

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 tài liệu

0
157
lượt xem
2
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Hiđro Clorua, Axit Clohiđric, muối Clorua

Mô tả BST Chuyên đề Hiđro Clorua, Axit Clohiđric, muối Clorua

Bộ sưu tập Chuyên đề Hiđro Clorua, Axit Clohiđric, muối Clorua sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập trên elib.vn giúp quý thầy cô và các em học sinh tìm kiếm dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Hiđro Clorua, Axit Clohiđric, muối Clorua

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Chuyên đề Hiđro Clorua, Axit Clohiđric, muối Clorua:

Bài 1: Cho 20g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?
A. 40,5 g B. 45,5g C. 55,5g D. 65.5g
Hướng dẫn giải:
Chọn C
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
X mol x mol x mol
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Y mol y mol y mol
=> x = y = 0,25
= 0,25 x 95 = 23,75g
= 0,25 x 127 = 31,75g
Khối lượng muối clorua = 23,75 + 31,75 = 55,5g
Bài 2: Nêu các tính chất vật lí của khí clorua?
Hướng dẫn giải:
Hdro clorua là khí không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí, khí clorua tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit, ở 0oC một thể tích nước hòa tan 500 thể tích hidro clorua
Bài 3: Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học của axit clohidric để làm thí dụ:
a) Đó là những phản ứng oxi hóa khử
b) Đó không phải là là những phản ứng oxi hóa khử
Hướng dẫn giải:
a) Axit clohidric tham gia phản ứng oxi hóa khử đóng vai trò là chất khử:
+ 14 → 3 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O
+ 4 → + 2H2O
b) Axit clohidric tham gia phản ứng không oxi hóa khử
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O
CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
Bài 4: Sục khí Cl2 qua dung dịch Na2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra?
Hướng dẫn giải:
Cl2 + H2O HCl + HClO
2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Chuyên đề Hiđro Clorua, Axit Clohiđric, muối Clorua. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản