Chuyên đề HidroCacbon không no

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 24 tài liệu

0
518
lượt xem
34
download
Xem 24 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề HidroCacbon không no

Mô tả BST Chuyên đề HidroCacbon không no

Sau thời gian dài biên tập chỉnh sửa lại, hôm nay xin gửi tới thầy cô và các em học sinh BST Chuyên đề HidroCacbon không no. Bộ tài liệu được eLib dày công biên soạn và đã được thử nghiệm kiểm tra, tuyển chọn, chỉnh sửa qua nhiều thế hệ học sinh. Hy vọng, BST này là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả.

Thể loại:  Tư Liệu  » Hóa Học
Chủ đề:
LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề HidroCacbon không no

Đây là một đoạn trích hay trong BST Chuyên đề HidroCacbon không no. Mời quý thầy cô tham khảo:

  BÀI 1: ANKEN (OLEFIN)
I. LÝ THUYẾT (Bản photo đính kèm)
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
DẠNG 1: ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP

Viết CTCT và gọi tên các đồng phân mạch hở ứng với công thức C4H8 ; C5H10 ; C6H12 . Cho biết công thức nào có đồng phân cis – trans.
DẠNG 2: HOÀN THÀNH SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG
Câu 1: Viết đầy đủ các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau
a) rượu etylic A B b) etilen → rượu etylic → etilen →1,2-đibrometan
C etan → etylenclorua
c) C2H5OH → C2H4 → C2H5OH → C2H5Cl d) C2H5COONa → C2H6 → C2H4 → C2H4(OH)2
C2H4Br2 C2H5Cl polietilen
(-CH2 – CH2- )n cacbonic
e) C2H5OH → C2H4 → C2H4Cl2 f) C3H8 → C3H6 → C3H7Cl
C2H6 C2H5Cl C3H6(OH)2
(C3H6)n
Câu 2:. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng):
a) C2H5COONa + NaOH → A + Na2CO3 b) A + Cl2 → B + HCl
c) B + KOH → C + KCl + H2O d) C → ?
e) 3-metylpent-2-en + H2O → f) Propen → polyme
g) CH2 = CH2 + HBr → h) CH2 = CH2 + ? → CH3 – CH2OH
c) CH3 – CH = CH2 + HI →
câu 3:. a) Viết phương trình phản ứng điều chế các hợp chất sau đây từ những anken thích hợp:
CH3CHBr – CHBrCH3 ; CH3CHBr – CBr(CH3)2 ; CH3CHBr – CH(CH3)2
b) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các anken điều chế được khi tách H2O từ các ancol sau: CH3 – CHOH – CH3 ;
CH3 – CH2 – CH2OH ; CH3 – CH2 – CH2 – CH2OH ; (CH3)3C – OH
c) Viết phản ứng trùng hợp của các chất sau: CH2 = CH2 ; CH2 = C(CH3)2 ; CH2 = CHCl
d) Viết phương trình tác dụng với thuốc tím và trùng hợp của các chất sau:etilen, propilen, isobuten.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Chuyên đề HidroCacbon không no bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản