Chuyên đề HidroCacbon No

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 8 tài liệu

0
279
lượt xem
2
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề HidroCacbon No

Mô tả BST Chuyên đề HidroCacbon No

Nếu như bạn đang tìm tư liệu hay về Chuyên đề HidroCacbon No, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề HidroCacbon No

Bộ sưu tập Chuyên đề HidroCacbon No là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

  1. Có bao nhiêu ankan đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?
A. 3 đồng phân B. 4 đồng phân 
C. 5 đồng phân D. 6 đồng phân
2. Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33% . Công thức phân tử của Y là :
A. C2H6 B. C3H8
C. C4H10 D. C5H12
3. Ankan X có công thức phân tử C5H12, khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là 
A. pentan B. iso-pentan
C. neo-pentan D.2,2- dimetylpropan
4. Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử , phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan 
A. Không đổi B. Giảm dần
C. tăng dần D. Mạch vòng và mạch hở
5. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ? 
A.37,5g B. 52,5g
C. 15g D.42,5g
6. Xicloankan ( chỉ có một vòng) A có tỉ khối so với nitơ bằng 3. A tác dụng với clo có chiếu sáng chỉ cho một dẫn xuất monoclo duy nhất, xác định công thức cấu tạo cuả A? 
A. B. C. D. 
7. Theo chiều tăng số nguyên tử C trong phân tử, phần trăm khối lượng C trong phân tử xicloankan.
A. tăng dần B. giảm dần
C. không đổi D. biến đổi không theo quy luật
8. Phản ứng đặc trưng của hidrocacbon no
A. Phản ứng tách B. Phản ứng thế
C. Phản ứng cộng D. Cả A, B và C.

Thư viện eLib mong BST Chuyên đề HidroCacbon No sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản