Chuyên đề Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 8 tài liệu

0
295
lượt xem
7
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Mô tả BST Chuyên đề Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Chuyên đề Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Chuyên đề Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Cho tập hợp A có n phần tử (nÎ N). Mỗi cách sắp xếp n phần tử này theo một thứ tự, ta được mộthoán vị các phần tử của tập A (gọi tắt là một hoán vị của A).
Cho tập A gồm n phần tử. Khi đó số các hoán vị của A là:
n! = n.(n – 1)...2.1, ký hiệu A = n! hay Pn=n!
* Quy ước: 0! = 1.
1 - Định nghĩa:
Hoán vị của n phần tử là một nhóm có thứ tự gồm đủ mặt n phần tử đã cho.
Số hoán vị của n phần tử được ký hiệu là
2 - Công thức tính:
Theo định nghĩa ta thấy các hoán vị của n phần tử chỉ khác nhau bởi thứ tự sắp xếp giữa các phần tử mà thôi. Một hoán vị của n phần tử cũng chính là một chỉnh hợp chập n của n phần tử. Do đó:
Vậy (1.4)
3 - Thí dụ: Một bàn có 4 học sinh ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi?
Ta thấy mỗi cách xếp chỗ cho 4 học sinh là một hoán vị của 4 phần tử. Do đó số cách sắp xếp là: cách

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1. Từ 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập ra được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau.
Bài 2. Một giải bóng đá gồm 6 đội. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra về thứ tự giữa các đội.
Bài 3. Xét xem các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lập nên từ các số (1, 2, 3, 4, 5). Hỏi trong các số đó có bao nhiêu số:
a. bắt đầu bởi số 5
b. không bắt đầu bằng chữ số 1
c. bắt đầu bởi số 23
d. không bắt đầu từ 3 4 5
Bài 4. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta có thể lập tất cả các số gồm 9 chữ số khác nhau.
a. có bao nhiêu số được thành lập
b. có bao nhiêu số chia hết cho 5
c. có bao nhiêu số chẵn
Bài 5. 10 học sinh cùng ngồi trên một hàng ghế và chơi trò đổi chỗ. Cho rằng mỗi lần đổi hết 1 phút. Hỏi thời gian họ đổi hết chỗ cho nhau là bao nhiêu. 

Để tham khảo thêm nhiều Chuyên đề Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp quý thầy cô và các em cùng download nhé (hoàn toàn miễn phí)!
Đồng bộ tài khoản