Chuyên đề Kim loại kiềm thổ và hợp chất

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 4 tài liệu

0
160
lượt xem
1
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Kim loại kiềm thổ và hợp chất

Mô tả BST Chuyên đề Kim loại kiềm thổ và hợp chất

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Chuyên đề Kim loại kiềm thổ và hợp chất. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em củng cố lý thuyết và các dạng bài tập đã học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Kim loại kiềm thổ và hợp chất

Đây là một phần trích dẫn trong BST Chuyên đề Kim loại kiềm thổ và hợp chất. Mời các bạn tham khảo:

Lý thuyết Nhôm và hợp chất của nhôm
1. Nhôm

- Nằm ở ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA.
- Cấu hình electron: [Ne]3s23p1.
- Tính chất vật lí: mềm, là kim loại nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.
- Tính chất hóa học: Có tính khử mạnh: Al → Al3+ + 3e.
+ Tác dụng với nước.
+ Tác dụng với dung dịch kiềm.
+ Tác dụng với một số oxit kim loại.
- Phương pháp điều chế: điện phân nhôm oxit nóng chảy.
2Al2O3 4Al + 3O2↑
2. Hợp chất của nhôm
- Al2O3 là chất rắn màu trắng, không tan trong nước, trong tự nhiên tồn tại cả dạng ngậm nước và dạng khan.
- Muối nhôm có nhiều ứng dụng quan trọng là phèn chua [K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay KAl(SO4)2.12H2O].
- Al2O3 là oxit lưỡng tính: Al2O3 + 6H+ → 2Al3+ + 3H2O.
Al2O3 + OH- +H2O → 2[Al(OH)4]-
- Al(OH)3:
+ Là hiđroxxit lưỡng tính: Al(OH)3 + 3H+ → 2Al3+ + 3H2O.
Al(OH)3 + OH- → [Al(OH)4]-
+ Bị nhiệt phân hủy: 2 Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O.
3. Ion Al3+ trong dung dịch được nhận biết bằng cách cho dung dịch NaOH vào từ từ cho đến dư:
- Đầu tiên xuất hiện kết tủa: Al3+ + 3OH- → Al(OH)3
- Sau đó kết tủa tan dần khi dư NaOH: Al(OH)3 + OH- → [Al(OH)4]-.
Lý thuyết Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
1. Kim loại kiềm thổ

- Thuộc nhóm IIA, đứng sau nguyên tố kim loại kiềm trong mỗi chu kì.
- Tính chất vật lí: tương đối mềm, nhiệt độ nóng chảy thấp.
- Có 2e lớp ngoài cùng (ns2).
- Tính chất hóa học: có tính khử mạnh (tác dụng với phi kim, dung dịch axit, nước):

M → M2+ + 2e 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Chuyên đề Kim loại kiềm thổ và hợp chất hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản