Chuyên đề Kim loại kiềm và hợp chất

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 4 tài liệu

0
122
lượt xem
0
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Kim loại kiềm và hợp chất

Mô tả BST Chuyên đề Kim loại kiềm và hợp chất

Các tài liệu hay, chất lượng được chọn lọc và biên soạn kỹ lưỡng trong bộ sưu tập Chuyên đề Kim loại kiềm và hợp chất dưới đây sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Hóa học. Các tài liệu về chủ đề này được chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Kim loại kiềm và hợp chất

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Chuyên đề Kim loại kiềm và hợp chất được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1: trộn amol NO2 sục vào dd chứa 2a mol NaOH thu được dd có giá trị pH là;
A. pH< 7 B. pH> 7 C. pH= 7 D. pH=14
Câu 2: trộn dd NaHCO3 với dd NaHSO4 theo tỉ lệ 1:1 về số mol rồi đun nóng . sau phản ứng thu được dd X có.
A. pH< 7 B. pH> 7 C. pH= 7 D. pH=14
Câu 3: Có 3 cốc chứa các dd có cùng nồng độ mol/l chứa từng chất sau: NaOH ; NaHCO3 ; Na2CO3 ; Ca(HCO3)2 . Khoảng pH của dd tăng dần theo thứ tự
A. NaHCO3 < Na2CO3 < Ca(HCO3)2 < NaOH B.Na2CO3 < NaHCO3 < Ca(HCO3)2 < NaOH
C.Ca(HCO3)2 < Na2CO3 < NaHCO3 < NaOH D.NaHCO3 < Ca(HCO3)2 < Na2CO3 < NaOH
Câu 4:Cho 2 dd NaOH , dd NH3 có cùng nồng độ CM. Kết luận nào sau đây đúng
A. Hai dd có pH như nhau B. Hai dd đều có pH < 7
C. dd NaOH có pH lớn hơn pH của dd NH3 D.dd NaOH có pH nhỏ hơn pHcủa dd NH3
Câu 5: Cho dung dịch NaOH có pH = 12 ( dung dịch X). Cần pha loãng dung dịch X bao nhiêu lần để thu đư¬ợc dung dịch NaOH có pH = 11?
A. 10 lần B. 5 lần C. 8 lần D. 9 lần
Câu 6: Có 3 dd riêng biệt : NaCl ; NaHCO3 ; NaHSO4 có nồng độ mol/l bằng nhau. Dung dịch nào có pH thấp nhất;
A. NaCl B. NaHCO3 C. NaHSO4 D. Không xác định được
Câu 7: trộn một dd có chứa a g NaOH với dd có chứa a g HCl, dd thu được có môi trường.
A. axit B. axit C. trung tính D. không xác định được.
Câu 8: trộn 50 ml dd HCl 0,12M với 50 ml dd NaOH 0,1M, dd thu được có pH là;
A. 2 B. 12 C. 13 D. 1
 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ và nhiều tài liệu hay khác trong BST Chuyên đề Kim loại kiềm và hợp chất!.
Đồng bộ tài khoản