Chuyên đề Liên kết cộng hóa trị

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 10 tài liệu

0
463
lượt xem
11
download
Xem 10 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Liên kết cộng hóa trị

Mô tả BST Chuyên đề Liên kết cộng hóa trị

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Chuyên đề Liên kết cộng hóa trị. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Liên kết cộng hóa trị

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Chuyên đề Liên kết cộng hóa trị của thư viện eLib dưới đây:

1. Định nghĩa: Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.
Mỗi cặp e chung tạo thành 1 lk CHT, được biểu diễn bằng 1 gạch ngang ().
Trong lk CHT, ng/tử còn thiếu bao nhiêu e để đạt cấu hình bền thì sẽ góp bấy nhiêu e với ng/tử khác.Thông thường: số e góp chung = 8- số e lớp nc
2. Phân loại liên kết CHT
a. Dựa trên số cặp e dùng chung: lk CHT gồm 3 loại với độ bền sắp theo thứ tự sau:
lk đơn < lk đôi < lk ba
b. Dựa trên bản chất nguyên tử tạo lk: lk CHT chia thành 2 loại:
+ Lk CHT không cực: là lk CHT trong đó các cặp e chung không bị hút lệch về phía ngtử nào, lk này được hình thành giữa 2 nguyên tử phi kim giống nhau hoàn toàn (hình thành ptử đơn chất) VD: H2, N2, Cl2, O2,…
+ Lk CHT có cực (lk CHT phân cực): là lk CHT trong đó cặp e chung bị lệch về phía ngtử có độ âm điện lớn hơn, lk này được hình thành giữa 2 nguyên tử phi kim khác nhau (sự hình thành ptử hợp chất). VD: HCl, H2S, H2O,…
3. Độ âm điện và liên kết hóa học :
a. Quan hệ giữa lk CHT không cực, lk CHT có cực & lk ion:
- Trong ptử, nếu cặp e chung ở giữa 2 ngtử lk lk CHT không cực.
- Nếu cặp e chung lệch về phía ngtử có độ âm điện lớn hơn lk CHT có cực.
- Nếu cặp e chung lệch hẳn về 1 ngtử lk ion.
Lk ion là trường hợp riêng của lk CHT.
b. Hiệu độ âm điện & lk hóa học:
Có thể dựa vào hiệu độ âm điện ( ) để xác định loại liên kết:
Loại lk
0 < 0,4
0,4 < 1,7
1,7
Lk CHT không cực
LK CHT có cực
Lk ion
VD: * Trong ptử NaCl, = 2,23 lk ion.
* Trong ptử HCl, = 0,96 lk CHT có cực.
* Trong ptử H2, = 0 lk CHT không cực.
CHỦ ĐIỂM 2: giải thích sự tạo thành liên kết trong các phân tử hợp chất cộng hóa trị
Cần nhớ: Hợp chất tạo bởi các nguyên tố phi kim là hợp chất có lk CHT ( h/c cộng hóa trị)
Giải thích: Viết cấu hình e của các nguyên tử tạo hợp chất
Tính nhẩm số e mỗi nguyên tử góp chung = 8 – số e lớp nc
Biểu diễn các e lớp nc và các cặp e chung (bằng các dấu chấm) lên xung quanh kí hiệu ng/tử Công thức electron
Thay mỗi cặp e chung bằng 1 gạch ngang Công thức cấu tạo 

Hy vọng rằng BST Chuyên đề Liên kết cộng hóa trị sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản