Chuyên đề Lưu huỳnh

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 19 tài liệu

0
626
lượt xem
3
download
Xem 19 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Lưu huỳnh

Mô tả BST Chuyên đề Lưu huỳnh

Thư viện eLib đã tổng hợp các tài liệu hay tạo thành BST Chuyên đề Lưu huỳnh để quý thầy cô và các em thuận tiện khi tham khảo. Chúc quý thầy cô và các em có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Lưu huỳnh

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Chuyên đề Lưu huỳnh của thư viện eLib dưới đây:

DẠNG 1: CHUỖI PHẢN ỨNG
Câu 1. FeS → H2S → Na2S → FeS → Fe2(SO4)3 → FeCl3 → Fe(OH)3
Câu 2. Zn → ZnS → H2S → SO2 → H2SO4 → Fe2(SO4)3 → FeCl3
SO2 → S → Al2S3
Câu 3. FeS2 → SO2 → S → H2S → SO2 → SO3 → SO2 → NaHSO3
Câu 4. A + B → D ↑ (mùi trưng thối) D + E → A + G
A + O2 → E ↑ F + G → X
E + O2 F
E + G + Br2 → X + Y
X + K2SO3 → H + E ↑ + G

DẠNG 2: SO2 , H2S TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM NaOH, KOH...
Câu 1: Hấp thu hoàn toàn 6,72 lít khí SO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,9 M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là ?
A. 24,5 g B. 34,5 g C. 14,5 g D. 44,5 g
Câu 2 : Sục 6,4 gam khí lưu huỳnh đioxit vào 300ml dung dịch NaOH 1M thì các muối tạo thành là :
A. Na2SO3 ; NaHSO3 B. Na2SO3
C. Na2SO4 ; NaHSO4 D. Na2SO4
Câu 3 : Sục 4,48 lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc) vào 300ml dung dịch NaOH 1M thì các muối tạo thành là :
A. NaHSO3 ; Na2SO3 B. Na2SO3
C. Na2SO4 ; NaHSO4 D. Na2SO4
Câu 4 : Hấp thụ hoàn toàn 5,6 lít khí SO2 (đktc) vào 800ml dung dịch NaOH 0,5M. Khối lượng muối thu được trong dung dịch là:
A. 32,5 gam B. 30,4 gam C. 29,3 gam D. 26 gam
Câu 5 : Khi hấp thụ hoàn toàn 1,28 gam khí SO2 vào dung dịch NaOH 0,1M, sau phản ứng khối lượng muối khan thu được :
A. 3,28g B. 2,30g C. 2,52g D. 3,54g
Câu 6: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lit SO2 bằng 200 ml dung dịch NaOH 1,5 M thu được dung dịch A. Dung dịch A chứa :
A. Na2SO3 , H2O B. NaHSO3 , H2O C. Na2SO3 , H2O , NaHSO3 D. Na2SO3 , H2O , NaOH
Câu 7: Hấp thụ hoàn toàn 1.12 lít khí SO2 ở đktc vào 150ml dd NaOH 1M . Cô cạn dd ở áp suất và nhiệt độ thấp thì thu được
A. Hỗn hợp 2 muối NaHSO3 B. Hỗn hợp 2 chất NaOH, Na2SO3
C. Hỗn hợp NaHSO3, Na2SO3 & NaOH dư D. Các phương án trên đều sai
Câu 8: Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng trong các trường hợp sau:
a) Dẫn 2,24 lit khí hiđrosunfua vào 300 ml dung dịch NaOH 1M
b) Dẫn 13,44 lit SO2 vào 200 ml dung dịch NaOH 2M
c) Dẫn 0,672 lit SO2 vào 1 lit dung dịch Ca(OH)2 0.02 M
 

Hy vọng rằng BST Chuyên đề Lưu huỳnh sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản