Chuyên đề Nhôm và hợp chất của nhôm

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 8 tài liệu

0
359
lượt xem
10
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Nhôm và hợp chất của nhôm

Mô tả BST Chuyên đề Nhôm và hợp chất của nhôm

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Chuyên đề Nhôm và hợp chất của nhôm, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. ELib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Nhôm và hợp chất của nhôm

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo đoạn trích Chuyên đề Nhôm và hợp chất của nhôm được lấy từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1 : Có các kim loại Na, K, Cu, Al, Fe, Mg, Ba. Số kim loại tan được trong dung dịch NaOH là A. 2 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 2 : Cặp chất không xảy ra phản ứng là
A. dung dịch NaOH và Al2O3. B. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2.
C. dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl. D. K2O và H2O.
Câu 3 : Cặp chất nào có thể tồn tại trong một dung dịch ?
A. Na2S và AgNO3 B.NaHSO4 và BaCl2 C. NaHCO3 và CaCl2 D.AlCl3 và NH3
Câu 4 : Cho vào dung dịch AlCl3 một lượng Na từ từ đến dư. Sau phản ứng có hiện tượng sau cùng A. Al kết tủa B. Al kết tủa và Al(OH)3
C. Dung dịch trong suốt D. Dung dịch trong suốt rồi lại có kết tủa
Câu 5 : Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng quan sát được là
A. có kết tủa keo trắng tan dần đến hết. B. có kết tủa keo trắng, không thấy kết tủa tan.
C. có kết tủa keo trắng rồi tan, sau đó kết tủa trở lại. D. dung dịch trong suốt.
Câu 6 : Hỗn hợp chất rắn tan hết trong dung dịch Ba(OH)2 (dư) là
A. BaO, MgO B. ZnO, Fe(NO3)2 C. Al(OH)3, Cu D. K2O, Al
Câu 7 : Cho hỗn hợp gồm Al, Mg, Al(OH)3, Al2O3, MgO vào dung dịch NaOH dư còn lại rắn X. X gồm A. Mg, MgO B. Al2O3, Al, Al(OH)3 C. Al, Mg D. Al(OH)3, Al2O3, MgO
Câu 8 : Các quá trình sau: 1. Cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3 dư.
2. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
3. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2.
4. Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2.
Số quá trình không thu được kết tủa là :A. 0 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 9 : Cho các chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF,Cl2,NH4Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
Câu 10 : Để tách nhanh Al ra khỏi hỗn hợp Mg, Al, Zn có thể dùng
A. dd H2SO4 loãng. B. dd H2SO4 đặc nguội.C. dd NaOH, khí CO2. D. dd NH3.
 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Chuyên đề Nhôm và hợp chất của nhôm trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản