Chuyên đề Phản ứng đốt cháy Este - Hóa học 12

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 8 tài liệu

0
425
lượt xem
5
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Phản ứng đốt cháy Este - Hóa học 12

Mô tả BST Chuyên đề Phản ứng đốt cháy Este - Hóa học 12

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Chuyên đề Phản ứng đốt cháy Este - Hóa học 12 trên Thư viện eLib của chúng tôi. Bao gồm nhiều tài liệu hay, chất lượng được sưu tầm từ những nguồn tài liệu đáng tin cậy. Hi vọng rằng, các tài liệu trong bộ sưu tập do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Phản ứng đốt cháy Este - Hóa học 12

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Chuyên đề Phản ứng đốt cháy Este - Hóa học 12:

- Đặt công thức của este cần tìm có dạng: CxHyOz ( x, z ≥ 2; y là số chẵn; y 2x )
Phản ứng cháy:
 Nếu đốt cháy este A mà thu được = Este A là este no, đơn chức, mạch h
Nếu đốt cháy axit cacboxylic đa chức hoặc este đa chức, sẽ có từ 2 liên kết trở lên  <
Phản ứng đốt cháy muối CnH2n+1COONa: 2CnH2n+1COONa + (3n+1)O2  Na2CO3 + (2n+1)CO2 + (2n+1)H2O
Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este X, Y, đơn chức, no, mạch hở cần 3,976 lít oxi (đktc) thu được 6,38 gam CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp và 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là
A. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7 B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5
C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7 và HCOOC4H9
Bài giải :
Đặt công thức trung bình của 2 este X, Y là: CnH2n+1COO
Vì X, Y đều là este đơn chức, no, mạch hở nên: = = 6,38/44 = 0,145 mol
meste + = 44. + 18.  meste = 3,31 gam
Ta có : mO (trong este) = meste – mC – mH = 3,31 – 12.0,145 – 2.1.0,145 = 1,28 g
nO = 1,28/16 = 0,08 mol  neste = 0,04 mol
 nmuối = neste = 0,04 mol  Mmuối = 14n + 84 = 3,92/0,04 = 98 n = 1
Mặt khác: = 3,31/0,04 = 82,75  12.1 + 46 + 14 = 82,75  = 1,77
Vậy: X là CH3COOCH3 và Y là CH3COOC2H5  đáp án C

Bài 2: Đốt cháy 0,8 gam một este X đơn chức được 1,76 gam CO2 và 0,576 gam H2O. Cho 5 gam X tác dụng với lượng NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng được 7 gam muối khan Y. Cho Y tác dụng với dung dịch axit loãng thu được Z không phân nhánh. Công thức cấu tạo của X là:
A. B. C. D. CH2=CH-COOC2H5
Bài giải :
Công thức X: CxHyO2 ( 2  x; y  2x )
Theo đề bài: mc = gam; mH = gam  mO (X) = 0,256 gam
 x : y : 2 = 0,04 : 0,064 : 0,016 = 5 : 8 : 2
 Công thức của X: C5H8O2
Vì X là este đơn chức (X không thể là este đơn chức của phenol)  nX = nY = nz = nNaOH = 0,05 mol
Ta có : mX + mNaOH (pư) = 5 + 0,05.40 = 7 gam = mmuối Y
 E là este mạch vòng  đáp án C

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Chuyên đề Phản ứng đốt cháy Este - Hóa học 12. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản