Chuyên đề Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 tài liệu

0
552
lượt xem
10
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly

Mô tả BST Chuyên đề Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Chuyên đề Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo. Thư viện eLib kính chúc quý thầy cô ngày càng giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly

Bộ sưu tập Chuyên đề Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

 I - ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI
1. Phản ứng tạo thành chất kết tủa

Thí nghiệm: Nhỏ dung dịch natri sunfat (Na2SO4) vào ống nghiệm đựng dung dịch bari clorua (BaCl2) thấy kết tủa trắng của BaSO4 xuất hiện:
Na2SO4+BaCl2→2NaCl+BaSO4↓(1)
Giải thích: Na2SO4 và BaCl2 đều dễ tan và phân ly mạnh trong nước:
Na2SO4→2Na++SO2−4
BaCl2→Ba2++2Cl−
Trong số bốn ion được phân li ra chỉ có các ion Ba2+ và SO2−4 kết hợp được với nhau tạo thành chất kết tủa là BaSO4 (Hình 1.6) nên thực chất phản ứng trong dung dịch là:
Ba2++SO2−4→BaSO4↓(2)
Phương trình (2) được gọi là phương trình ion rút gọn của phản ứng (1).
Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.
Cách chuyển phương trình hóa học dưới dạng phân tử thành phương trình ion rút gọn như sau:
* Chuyển tất cả các chất vừa dễ tan vừa điện li mạnh thành ion, các chất khí, kết tủa, điện li yếu để nguyên dạng phân tử. Phương trình thu được là phương trình ion đầy đủ, thí dụ đối với phản ứng (1)ta có:
2Na++SO2−4+Ba2++2Cl−→BaSO4↓+2Na++2Cl−
* Lược bỏ những ion không tham gia phản ứng, ta được phương trình ion rút gọn:
Ba2++SO2−4→BaSO4↓
Từ phương trình này ta thấy rằng, muốn điều chế BaSO4 cần trộn hai dung dịch, một dung dịch chứa ion Ba2+ và dung dịch kia chứa ion SO2−4
2. Phản ứng tạo thành chất điện li yếu
a) Phản ứng tạo thành nước

Thí nghiệm: Chuẩn bị một cốc đựng 25 ml dung dịch NaOH0,10M. Nhỏ vào đó vài giọt dung dịch phenolphtalein. Dung dịch có màu hồng (hình 1.7). Rót từ từ dung dịch HCl0,10M vào cốc trên, vừa rót vừa khuấy cho đến khi mất màu. Phản ứng như sau: HCl+NaOH→NaCl+H2O
Giải thích: NaOH và HCl đều dễ tan và phân li mạnh trong nước:
NaOH→Na++OH−
HCl→H++Cl−
Các ion OH− trong dung dịch NaOH làm cho phenolphtalein chuyển sang màu hồng. Khi cho dung dịch HCl vào dung dịch NaOH, chỉ có các ion H+ của HCl phản ứng với các ion OH− của NaOH tạo thành chất điện li rất yếu là H2O.

ELib mong BST Chuyên đề Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản