Chuyên đề Phép đồng dạng Toán 11

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 6 tài liệu

0
104
lượt xem
0
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Phép đồng dạng Toán 11

Mô tả BST Chuyên đề Phép đồng dạng Toán 11

Các tài liệu hay, chất lượng được chọn lọc và biên soạn kỹ lưỡng trong bộ sưu tập Chuyên đề Phép đồng dạng Toán 11 dưới đây sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Toán.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Phép đồng dạng Toán 11

Đây là một đoạn trích hay trong BST Chuyên đề Phép đồng dạng Toán 11. Mời quý thầy cô tham khảo:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Định nghĩa:

Phép biến hình F được gọi là đồng dạng tỉ số k (k >0) nếu với 2 điểm bất kỳ M, N và ảnh M’, N’ ta có: M’N’ = kMN
Phép dời hình -> phép đồng dạng k = 1
Phép vị tự -> phép đồng dạng |k|
2. Tính chất:
Phép đồng dạng
Biến 3 điểm thẳng hàng -> 3 điểm thẳng hàng
Biến đường thẳng -> đường thẳng
Biến tia -> tia
Biến đường thẳng -> đường thẳng mà độ dài nhân lên k lần
Biến D->D đồng dạng với nó
Biến đường tròn -> đường tròn có bán kính R’ = kR
Biến góc thành góc bằng chính nó.
3. Hình đồng dạng:
Hai hình được gọi là đồng dạng nếu có phép đồng dạng biến hình này thành hình kia.
Mội phép đồng dạng tỉ số k (k >0) đều là hợp của 1 phép vị tự tỉ số k và một phép dời hình.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP
Bài 1 – SGK: Cho D ABC, xác định ảnh qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp V(B;1/2)và đường trung trực BC.
Bài 2. Cho điểm M, điểm O, đường thẳng a dựng ảnh của phép đồng dạng F là hợp thành của phép vị tự đối xứng trục Đa và phép vị tự V(O,2) O Ïa trong các trường hợp:
a . M thuộc a
b .M không thuộc a

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Bài 1. Cho DABC có đường cao AH. H ở trên đoạn BC. Biết AH = 4, HB = 2, HC = 8. Phép đồng dạng F biếnDHBA thành DHAC. F được hợp thành bởi hai phép biến hình nào dưới đây?
A. Phép đối xứng tâm H và phép vị tự tâm H tỉ số k = 1/2.
C. Phép vị tự tâm H tỉ số k = 2 và phép quay tâm H, góc (HB; HA)
D. Phép vị tự tâm H tỉ số k = 2 và phép đối xứng trục.
Bài 2. Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Trên cạnh AB lấy điểm I sao cho và gọi G là trọng tâm của DABD. F là phép đồng dạng biến DAGI thành DCOD. F được hợp thành bởi hai phép biến hình nào sau đây?
B. Phép đối xứng tâm G và phép vị tự V(B; 1/2).
C. Phép vị tự V(A; 3/2 ) và phép đối xứng tâm O
D. Phép vị tự V(A; 2/3 ) và phép đối xứng tâm G
Bài 3. Cho hai đường thằng a và b cắt nhau và điểm C. Tìm trên a và b các điểm A và B tương ứng sao cho tam giác ABC vuông cân ở A.
Bài 4. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x + y -2 = 0 . Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm I(-1; -1) tỉ số k = 1/2 và phép quay tâm O góc – 450.

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Chuyên đề Phép đồng dạng Toán 11 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản