Chuyên đề Phi kim 1- Nhóm VIIA và VIA

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 18 tài liệu

0
478
lượt xem
33
download
Xem 18 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Phi kim 1- Nhóm VIIA và VIA

Mô tả BST Chuyên đề Phi kim 1- Nhóm VIIA và VIA

Các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Chuyên đề Phi kim 1- Nhóm VIIA và VIAdưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Hóa học. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Phi kim 1- Nhóm VIIA và VIA

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Chuyên đề Phi kim 1- Nhóm VIIA và VIA được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

 [1]. Viết các phương trình phản ứng khi cho NaCl, NaF, NaBr, NaI tác dụng với H2SO4 đặc.
(2HBr + H2SO4 Br2 + SO2 + 2H2O; 8HI + H2SO4 4I2 + H2S + 8H2O).

[2]. Viết các phương trình phản ứng khi cho các halogen tác dụng với nước.
(PT phản ứng như nhau, khả năng phản ứng giảm từ Cl2 đến I2 trường hợp của F2)
[3]. Phản ứng của các halogen với dd kiềm.
(trong môi trường kiềm, các hipohalogenit bị phân hủy theo phản ứng:
3XO- 2X- + XO3-.
Sự phân hủy phụ thuộc vào bản chất của các halogen và nhiệt độ
- ClO- phân hủy chậm ở nhiệt độ thường, nhanh khi đun nóng.
- BrO- phân hủy chậm ở nhiệt độ thấp, nhanh ở nhệt độ thường.
- IO- phân hủy ở tất cả các nhiệt độ.
Vậy quá trình phân hủy tăng khi nhiệt độ tăng, tăng từ clo đến iot.
Cl2 + KOH KCl + KClO + H2O
Cl2 + KOH KCl + KClO3 + H2O
Cl2 + KOH KCl + KClO4 + H2O
Cl2 + KOH KCl + O2 + H2O
Br2 + KOH KBr + KBrO3 + H2O
I2 + KOH KI + KIO3 + H2O).
[4]. Viết các phương trình phản ứng trong các trường hợp sau:
1/ Dùng các pp điều chế Cl2 trong ptn để điều chế Br2, I2. Vì sao không điều chế được F2 bằng cách trên?
2/ Cho luồng khí Cl2 từ từ đi vào dd KI có lẫn KBr có vài giọt hồ tinh bột(nêu hiện tượng xảy ra).
3/ Cho khí Cl2 qua ddNaOH loãng lạnh, ddKOH(t0=700c), ddCa(OH)2 loãng lạnh, Ca(OH)2 khan và CaO.
4/ Phân hủy CaOCl2 bởi CO2 ẩm.
5/ F2 qua ddNaOH 2% lạnh, ddNaOH đặc ở nhiệt độ thường.
(F2 + NaOH OF2 + NaF + H2O)
6/ Cho khí SO2 qua dd nước brom khi vừa hết màu nâu đỏ của dd đó. Sau đó cho tiếp ddBaCl2 vào.
7/ Cho khí H2S qua huyền phù iot thu được dd chứa kết tủa màu vàng nhạt của S.
8/ Cho NH3 + Cl2.
9/ Cho CaOCl2 + ddHCl.
10/ Cho ddKI + O3 + H2O I2 + KOH + O2.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Chuyên đề Phi kim 1- Nhóm VIIA và VIA!
Đồng bộ tài khoản