Chuyên đề phương trình bậc hai chứa tham số

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 3 tài liệu

0
2.962
lượt xem
102
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề phương trình bậc hai chứa tham số

Mô tả BST Chuyên đề phương trình bậc hai chứa tham số

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Chuyên đề phương trình bậc hai chứa tham số. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề phương trình bậc hai chứa tham số

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Chuyên đề phương trình bậc hai chứa tham số của thư viện eLib dưới đây:

BÀI TOÁN 1 : Giải phương trình bậc hai có chứa tham số .
Phương pháp : Xét các trường hợp của hệ số a :
- Nếu a = 0 thì tìm nghiệm phương trình bậc nhất .
- Nếu a 0 thì tiến hành các bước sau:
+ Tính biệt số .
+ Xét các trường hợp của ( Nếu chứa tham số ).
+ Tìm nghiệm của phương trình theo tham số.
Bài 1 : Giải phương trình bậc hai ( m là tham số ) sau :
a) x2 - 2(3m - 1)x + 9m2 - 6m - 8 = 0
b) x2 - 3mx + 2m2 - m - 1 = 0
c) 3x2 - mx + m2 = 0
d) x2 - 2(m - 1)x + m - 3 = 0
HDẫn : a/ = 9 ; x = 3m + 2 , = 3m - 4
b/ = (m + 2)2 : + m -2 : x = 2m + 1 , = m - 1
+ m =-2 : x = -3 ( nghiệm kép)
c/ = -11m2 : + m = 0 : x = 0 ( nghiệm kép)
+ m 0 : PT vô nghiệm.
d/ = m2 - 3m + 4 = (m - )2 + > 0 :+ x = m - 1 +
+ = m - 1 -
Bài 2 : Giải phương trình (m là tham số) :
(m - 1)x2 - 2mx + m + 2 = 0
HDẫn : * m =1 : x =
* m 1 : = 2 - m
+ m > 2 : Vô nghiệm.
+ m = 2 : x = 2 (nghiệm kép )
+ m < 2 : 
Bài 3 : Giải phương trình (m là tham số) :
(m - 1)x2 + 3mx + 2m + 1 = 0
HDẫn : + m = 1 : x =-1
+ m 1 :x =-1 ; x =
Bài 4 : Giải phương trình (m là tham số) :
x2 - 2(m + 1)x + 2(m + 5) = 0
HDẫn : =m2 - 9 Nếu : -3<m<3 : Vô nghiệm
Nếu thì ( nghiệm kép)
Nếu thì
Bài 5 : Giải phương trình (m là tham số) :
(4m2 + 4m + 1)x2 - 2m(2m + 1)x + m2 = 0
HDẫn : m =- vô nghiệm.
m - , =0 : x = (nghiệm kép)

BÀI TOÁN 2 : Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm kép,có hai nghiệm phân biệt, có nghiệm,vô nghiệm.
Phương pháp: Điều kiện để phương trình bậc 2 có :
- Nghiệm kép
- Hai nghiệm phân biệt
- Có nghiệm :+Xét a= 0 (Nếu a chứa tham số )
+ Xét
- Vô nghiệm : + Xét a= 0
+ Xét
Bài 6 : Tìm các giá trị của m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt :
a) 2x2 - 4x + m = 0 (m < 2)
b) 5mx2 - 4x - 3m = 0 (m )
c) mx2 - 3x + m = 0 (- , m )
Bài 7 : Tìm các giá trị của m để phương trình sau có nghiệm kép :
a) 3x2 - 2mx + 1 = 0 (m = )
b) 4mx2 - 6x - m - 3 = 0 (m = - )
c) (m + 2)x2 - 2(m - 1)x + 4 = 0 (m = 7 hoÆc m = -1)
Bài 8 : Tìm các giá trị của m để phương trình sau vô nghiệm :
a) 3x2 + 2mx + 4 = 0 (-2 <m< 2 )
b) x2 - (2m + 3)x + m2 = 0 (m <- )
c) m2 x2 + mx + 3 = 0 ( m)
Bài 9 : Tìm các giá trị của m để phương trình sau có nghiệm :
a) mx2 - 2(m + 1)x + m + 3 = 0
b) (m2 - m)x2 + 2mx + 1 = 0
Bài 10 : Cho phương trình : mx2 + 6(m - 2)x + 4m - 7 = 0
Tìm các giá trị của m để phương trình :
a) Có nghiệm kép .
b) Có 2 nghiệm phân biệt.
c) Vô nghiệm .
Bài 11 :
a) Tìm các giá trị nguyên dương của k để phương trình :
x2 - 4x + k = 0 có 2 nghiệm phân biệt. ( k = 1; 2; 3 )
b) Tìm các giá trị nguyên âm của m để phương trình :
2x2 - 6x + m + 7 = 0 có 2 nghiệm phân biệt. ( m = -3; - 4; - 5; ......)
Bài 12 : Cho phương trình (m là tham số) :
(2m - 7)x2 + 2(2m + 5)x - 14m + 1 = 0
Xác định giá trị của m để phương trình có nghiệm kép.Tính nghiệm kép đó.
Bài 13 : Cho phương trình (m là tham số) : (m + 3)x2 + 3(m - 1)x + (m - 1) (m + 4) = 0
Tìm điều kiện của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt.

BÀI TOÁN 3 : Tìm giá trị của tham số để phương trình bậc 2 nhận một số k (k R) cho
trước làm nghiệm .
Phương pháp :
- Thay giá trị x = k vào phương trình tìm tham số.
- Thay giá trị của tham số vừa tìm được vào hoặc để tìm nghiệm còn lại
(nếu cần).
Bài 14 : Xác định giá trị của tham số m để phương trình :
a) (3m + 4)x2 - (5m - 1)x + m - 3 = 0 nhận 3 làm nghiệm. ( m = - )
b) (m2 + 1)x2 + (3m - 4)x + m - 11 = 0 nhận - 2 làm nghiệm. ( )
Bài 15 : Tìm giá trị của m để phương trình :
a) mx2 - 3x - 5 = 0 có một nghiệm bằng -1. ( m = 2 )
b) x2 - 2(m - 1)x + m - 5 = 0 có một nghiệm bằng 3. ( m = 2 )
Bài 16 : Tìm các giá trị của m để phương trình có một nghiệm bằng 1.Tìm nghiệm còn lại :
a) 2x2 - 3x + m = 0 ( m = 1 , )
b) 3x2 + 7x + m = 0 ( m = -10 , )
Bài 17 : Với giá trị nào của k thì phương trình :
a) 2x2 + kx - 10 = 0 có một nghiệm bằng 5.Tìm nghiệm còn lại .
b) k 2x2 - 15x - 7 = 0 có một nghiệm bằng 7.Tìm nghiệm còn lại .
c) (k - 4)x2 - 2kx + k - 2 = 0 có một nghiệm bằng .Tìm nghiệm còn lại .  

Hy vọng rằng BST Chuyên đề phương trình bậc hai chứa tham số sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản