Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 tài liệu

0
249
lượt xem
12
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn

Mô tả BST Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn

Các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Toán. Thư viện eLib kính chúc quý thầy cô giảng dạy hay, các em học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn.

Bài 1: Giải các phương trình bậc hai sau:
1/ x2 - 11x + 30 = 0
2/ x2 - 10x + 21 = 0
3/ x2 - 12x + 27 = 0
4/ 5x2 - 17x + 12 = 0
5/ 3x2 - 19x - 22 = 0
6/ x2 - (1+ )x + = 0
7/ x2 - 14x + 33 = 0
8/ 6x2 - 13x - 48 = 0
9/ 3x2 + 5x + 61 = 0
10/ x2 - x - 2 - = 0
11/ x2 - 24x + 70 = 0
12/ x2 - 6x - 16 = 0
13/ 2x2 + 3x + 1 = 0
14/ x2 - 5x + 6 = 0
15/ 3x2 + 2x + 5 = 0
16/ 2x2 + 5x - 3 = 0
17/ x2 - 7x - 2 = 0
18/ 3x2 - 2 x - 2 = 0
19/ -x2 - 7x - 13 = 0
20/ x2 – 2( x -3 = 0
21/ 3x2 - 2x - 1 = 0
22/ x2 - 8x + 15 = 0
23/ 2x2 + 6x + 5 = 0
24/ 5x2 + 2x - 3 = 0
25/ x2 + 13x + 42 = 0
26/ x2 - 10x + 2 = 0
27/ x2 - 7x + 10 = 0
28/ 5x2 + 2x - 7 = 0
29/ 4x2 - 5x + 7 = 0
30/ x2 - 4x + 21 = 0
31/ 5x2 + 2x -3 = 0
32/ 4x2 + 28x + 49 = 0
33/ x2 - 6x + 48 = 0
34/ 3x2 - 4x + 2 = 0
35/ x2 - 16x + 84 = 0
36/ x2 + 2x - 8 = 0
37/ 5x2 + 8x + 4 = 0
38/ x2 – 2( x + 4 = 0
39/ x2 - 6x + 8 = 0
40/ 3x2 - 4x + 2 = 0
Bài 2: Cho phương trình: , tìm m để phương trình:
a) Có hai nghiệm phân biệt.
b) Có nghiệm kép.
c) Vô nghiệm.
Bài 3:
a) Chứng minh rằng phương trình: luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
b) Chứng minh rằng phương trình: luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
c) Chứng minh rằng phương trình: luôn có nghiệm với mọi m.
Bài 4: Tìm điều kiện của m để các phương trình sau có nghiệm
a) x2 - x - 2m = 0 b) 5x2 + 3x + m-1 = 0
c) mx2 - x - 5 =0 d) (m2 + 1)x2 - 2(m+3)x + 1 = 0
Bài 5: Tìm điều kiện của m để các phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt
a) 3x2 - 2x + m =0 b) x2 + 2(m-1)x - 2m+5 = 0
Bài 6: Tìm điều kiện của m để phương trình vô nghiệm
a) ( m-1)x2 + 2x + 11 = 0 b) x2 + (m-1)x+m-2=0
Bài 7: Cho phương trình x2 - (m+1)x + m =0 (1) ( x là ẩn số, m là tham số). Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m
Bài 8: Cho phương trình x2 - 2.(m-1)x + m-3 = 0 (1) ( x là ẩn số, m là tham số). Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt.
Bài 9: Chứng minh phương trình ẩn x sau luôn có nghiệm hoặc có 2 nghiệm phân biệt.
a) x2 - 2.( m+1)x + 2m+1 = 0 b) x2 - 3x + 1-m2 = 0 c) x2 + ( m+3)x + m+1 = 0
Bài 10: Cho phương trình x2 - 2(m-1)x + m2 + 3m + 2 = 0. Tìm m dể phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản