Chuyên đề phương trình đường tròn elip

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 3 tài liệu

0
324
lượt xem
14
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề phương trình đường tròn elip

Mô tả BST Chuyên đề phương trình đường tròn elip

Nếu như bạn đang tìm tư liệu hay về Chuyên đề phương trình đường tròn elip, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề phương trình đường tròn elip

Bộ sưu tập Chuyên đề phương trình đường tròn elip là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP
1. Định nghĩa :
đường ELIP là tập hợp các điểm M(x,y) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai điểm F1 và F2 là một số không đổi 2a.
(E) : MF1 + MF2 = 2a và F1F2 = 2c.
2. Phương trình chính tắc đường ELIP:
(E) : \frac{x^2}{a^2} +\frac{y^2}{b^2} =1 với : a2 – b2 = c2.
Đoạn thẳng A1A2 : trục lớn của (E) với A1(-a, 0), A2(a, 0).
Đoạn thẳng B1B2 : trục nhỏ của (E) với B1(0, -b), A2(0, b).
Hai tiêu điểm : F1(-c, 0), F2(c, 0).
===========================================
BÀI TẬP SGK CƠ BẢN :
BÀI 1.a TRANG 88 :
Xác định độ dài các trục, tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh của elip : (E) : \frac{x^2}{25^2} +\frac{y^2}{9^2} =1
Giải.
a2 = 25 => a = 5.
b2 = 9 => b = 3
c2 = a2 – b2 = 25 – 9 = 16 => c = 4.
tọa độ các đỉnh : A1(-5, 0), A2(5, 0), B1(0, -3), B2(0, 3).
độ dài các trục lớn : A1A2 = 2a = 10.
độ dài các trục nhỏ : B1B2 = 2b = 6.
Hai tiêu điểm : F1(-4, 0), F2(4, 0).
————————————————————————————————-
BÀI 2 TRANG 88 :
Lập phương trình Elip (E) :
độ dài các trục lớn và độ dài các trục nhỏ là 8 và 6.
độ dài các trục lớn là 10 và tiệu cự bằng 6.
Giải.
độ dài các trục lớn : A1A2 = 2a = 8. => a = 4
độ dài các trục nhỏ : B1B2 = 2b = 6. => b = 3
Phương trình đường ELIP có dạng (E) : \frac{x^2}{a^2} +\frac{y^2}{b^2} =1
Hay : \frac{x^2}{16} +\frac{y^2}{9} =1
độ dài các trục lớn : A1A2 = 2a = 10 => a = 5
và tiệu cự bằng F1F2 = 2c = 6. => c = 3
ta có :c2 = a2 – b2 => b2= a2 – c2= 25 – 9 = 16 => b = 4.
Phương trình đường ELIP có dạng (E) : \frac{x^2}{a^2} +\frac{y^2}{b^2} =1
Hay : \frac{x^2}{25} +\frac{y^2}{16} =1

Thư viện eLib mong BST Chuyên đề phương trình đường tròn elip sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản