Chuyên đề phương trình lượng giác chứa tham số

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.285
lượt xem
35
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề phương trình lượng giác chứa tham số

Mô tả BST Chuyên đề phương trình lượng giác chứa tham số

Nếu như bạn đang tìm tư liệu hay về Chuyên đề phương trình lượng giác chứa tham số, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề phương trình lượng giác chứa tham số

Bộ sưu tập Chuyên đề phương trình lượng giác chứa tham số là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Bài 1: Cho phương trình
Giải phương trình (1) khi k = 0 và k = 4
Bài 2: Tìm m để phươgn trình msinx + (m + 1)cosx + 1 = 0 có hai nghiệm cách nhau /2 và thuộc [0 ; 2]
Bài 3: Cho phương trình
a) Giải phương trình
b) Tìm α để phương trình có nghiệm
Bài 4: Tìm m để mọi nghiệm của phương trình sinx + mcosx = 1 cũng là nghiệm của phương trình msinx + cosx = m2
Bài 5: Giải và biện luận theo m phương trình
Bài 6: Tìm m để phương trình 2sin2x – sinx.cosx – cos2x = m có nghiệm; giải phương trình khi m = -1 .
Bài 7: Tìm m để phương trình sau có nghiệm
Bài 8: Cho phương trình :
a) Giải phương trình khi a = 0
b) Giải và biện luận phương trình theo tham số a
Bài 9: Cho phương trình
a) Giải phương trình khi a = -2
b) Tìm a để phương trình vô nghiệm.
Bài 10: Cho phương trình:
a) Giải phương trình khi m = 4
b) Tìm m để phương trình có nghiệm
Bài 11: Giải phương trình khi ; tìm k để phương trình có nghiệm.
Bài 12: Tìm m để phương trình: cos2x + sin2x + mcosx + 1 = 0 có nghiệm.
Bài 13: Tìm m để phương trình sau vô nghiệm.
Bài 14: Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m
sin4x + cos4x + sin2x + m = 0
Bài 15: Tìm a để phương trình sin6x + cos6x = a(sin4x + cos4x) có nghiệm. Giải phương trình khi a = 5/6.
Bài 16.Giải phương trình sin6x + cos6x = asin2x khi a = 1; tìm a để phương trình có nghiệm.
Bài 17: Cho phương trình : 4cos5x.sinx – 4sin5x.cosx = sin24x + m
a) Biết x =  là một nghiệm, hãy phương trình.
b) Biết x = -/8 là một nghiệm, hãy tìm các nghiệm thoả mãn x4 – 3x2 + 2 < 0
Bài 18: Giải và biện luận phương trình theo m
Bài 19: Giải phương trình khi m = 0; tìm m để phương trình có nghiệm.
Bài 20: Tìm m để phương trình có nghiệm
Bài 21: Giải và biện luận theo m phương trình:
Bài 22: Biện luận theo m số nghiệm của phương trình
4m(sin6x + cos6x - 1) = 3sin6x
HD: Đặt sin2x = t sau đó khảo sát hàm số trên đoạn [-1 ; 1]
Bài 23: Tìm m để phương trình sau có nhiều hơn một nghiệm trong khoảng(0 ; /2):
Bài 24: Tìm m để phương trình cos2x – (2m + 1)cosx + m + 1 = 0 có nghiệm thuộc khoảng
Bài 25: Tìm m để phương trình có đúng hai nghiệm thoả mãn điều kiện:
Bài 26: Chứng minh rằng với mọi a, b, c cho trước phương trình
a.cos3x + b.cos2x + c.cosx + sinx = 0 luôn có nghiệm trong [0 ; 2]
Bài 27: Cho phương trình : 2cos2x + sin2x.cosx + sinx.cos2x = m(sinx + cosx)
a) Giải phương trình khi m = 2
b) Tìm m để phương trình có ít nhất một nghiệm thuộc [0 ; /2]
Bài 28: Tìm m để phương trình sau có nghiệm thuộc [0 ; /2]
m(sinx + cosx + 1) = 1 + 2 sinx.cosx
Bài 29: Tìm m để phương trình sau có đúng hai nghiệm thuộc [0 ; 3/4]
sin2x + m = sinx + 2m.cosx
Bài 30: Tìm m để phương trình sau có đúng hai nghiệm thuộc [0 ; ]
(2sinx – 1)(2cos2x + 2sinx + m) = 3 – 4cos2x  

Thư viện eLib mong BST Chuyên đề phương trình lượng giác chứa tham số sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản