Chuyên đề Phương trình mặt phẳng Oxyz

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 10 tài liệu

0
665
lượt xem
7
download
Xem 10 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Phương trình mặt phẳng Oxyz

Mô tả BST Chuyên đề Phương trình mặt phẳng Oxyz

Bộ sưu tập Chuyên đề phương trình mặt phẳng Oxyz mà thư viện eLib mong muốn giới thiệu đến các em học sinh và quý thầy cô gồm nhiều tài liệu hay, được chọn lọc khá kĩ. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong học tập môn Toán!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Phương trình mặt phẳng Oxyz

Đây là một đoạn trích hay trong BST Chuyên đề Phương trình mặt phẳng Oxyz. Mời quý thầy cô tham khảo:

Bài 1.
Câu VI.a 2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(4; 5; 6). Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A, cắt các trục tọa độ lần lượt tại I, J, K mà A là trực tâm của tam giác IJK.
Câu VI.b 2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(4;5;6); B(0;0;1); C(0;2;0); D(3;0;0). Chứng minh các đường thẳng AB và CD chéo nhau. Viết phương trình đường thẳng (D) vuông góc với mặt phẳng Oxy và cắt các đường thẳng AB, CD.

Bài 2.
Câu VI.a 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng và điểm. Tìm toạ độ điểm B đối xứng với A qua mặt phẳng .
Câu VI.b 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng và mặt phẳng . Viết phương trình đường thẳng đi qua, song song với mặt phẳng và vuông góc với đường thẳng .

Bài 3.
Câu VI.a: 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2;4;1),B(–1;1;3) và mặt phẳng (P): x – 3y + 2z – 5 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P).
Câu VI.b: 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho các điểm A(2,0,0); B(0,4,0); C(2,4,6) và đường thẳng (d) . Viết phương trình đường thẳng và cắt các đường thẳng AB, OC.

Bài 4.
Câu VI.a. (2.0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm với a > 0. Trên trục Oz lấy điểm N sao cho mặt phẳng (NBC) vuông góc với mặt phẳng (MBC).
1. Cho . Tìm góc  giữa mặt phẳng (NBC) và mặt phẳng (OBC).
2. Tìm a để thể tích của khối chóp BCMN nhỏ nhất
Câu VI.b. (2.0 điểm). Trong không gian Oxyz cho hai điểm A (–1; 3; –2), B (–3; 7; –18) và mặt phẳng (P): 2x – y + z + 1 = 0
1. Viết phương trình mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mp (P).
2. Tìm tọa độ điểm M  (P) sao cho MA + MB nhỏ nhất.

Bài 5.
Câu VI.a 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 2 đường thẳng và có phương trình: .
Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa (d ) và .

Bài 6.
Câu 6a 2) Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình: x2 + y2 + z2 – 2x + 4y + 2z – 3 = 0 và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z – 14 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa trục Ox và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng 3.
Câu 6b 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng:
(d1) : ; (d2) :
Chứng minh (d1) và (d2) chéo nhau. Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính là đoạn vuông góc chung của (d1) và (d2).

Bài 7.
Câu VIa 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(10; 2; –1) và đường thẳng d có phương trình: . Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, song song với d và khoảng cách từ d tới (P) là lớn nhất.
Câu VIb 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng (d) là giao tuyến của 2 mặt phẳng (P): 2x – 2y – z + 1 = 0, (Q): x + 2y – 2z – 4 = 0 và mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 4x – 6y + m = 0. Tìm m để (S) cắt (d) tại 2 điểm M, N sao cho độ dài MN = 8.

Bài 8.
Câu VI.a: 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng (d) đi qua M(1;1;1), cắt đường thẳng và vuông góc với đường thẳng
Câu VI.b: 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng (d) vuông góc với mặt phẳng (P): đồng thời cắt cả hai đường thẳng

Bài 9.
Câu VI.a 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng 3x + 2y – z + 4 = 0 và hai điểm A(4;0;0) , B(0;4;0) .Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Xác định tọa độ điểm K sao cho KI vuông góc với mặt phẳng, đồng thời K cách đều gốc tọa độ O
Câu VI.b 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 4x – 3y + 11z = 0 và hai đường thẳng d1. Chứng minh rằng d1 và d2 chéo nhau. Viết phương trình đường thẳng nằm trên (P), đồng thời cắt cả d1 và d2.

Bài 10.
Câu VIa 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có A O, B(3;0;0), D(0;2;0), A’(0;0;1). Viết phương trình mặt cầu tâm C tiếp xúc với AB’.
Câu VIb 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(0;1;1) và 2 đường thẳng (d1), (d2) với: (d1): ; (d2) là giao tuyến của 2 mặt phẳng (P): và (Q): . Viết phương trình đường thẳng (d) qua M vuông góc (d1) và cắt (d2).

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Chuyên đề Phương trình mặt phẳng Oxyz và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản