Chuyên đề Số gần đúng. Sai số

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 tài liệu

0
191
lượt xem
6
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Số gần đúng. Sai số

Mô tả BST Chuyên đề Số gần đúng. Sai số

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Chuyên đề Số gần đúng - Sai số. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em củng cố lý thuyết và các dạng bài tập đã học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Số gần đúng. Sai số

Đây là một phần trích dẫn trong BST Chuyên đề Số gần đúng. Sai số. Mời các bạn tham khảo:

1. Số gần đúng
Số biểu thị giá trị thực của một đại lượng gọi là số đúng. Số a có giá trị ít nhiều sai lệch với số đúng a gọi là số gần đúng của số .
2. Sai số tuyệt đối, sai số tương đối
Cho a là số gần đúng của số .
Ta gọi là sai số tuyệt đốicủa số a, kí hiệu ∆a với ∆a= |a- |.
Ta gọi là sai số tương đốicủa số a, kí hiệu δa với δa = .
3. Độ chính xác của một số gần đúng
Vì không biết số đúng nên không thể biết chính xác sai số tuyệt đối của số gần đúng a.
Tuy nhiên có thể đánh giá ∆a = |a- | ≤ h (không vượt quá h)
Khi đó ta có: -h ≤ a- ≤ h hay a-h ≤ ≤ a+h và ta nói a là số gần đúng của số với độ chính xác h và viết = a±h.
4. Chữ số đáng tin (chữ số chắc)
Cho a là số gần đúng của số .
Trong cách ghi thập phân của a, ta bảo chữ số k cuả a là chữ số đáng tin (hay chữ số chắc) nếu sai số tuyệt đối ∆a không vượt quá một đơn vị của hàng có chữ số k.
Ví dụ: a=18,3651
∆a=0,02
Các chữ số đáng tin là 1, 8, 3, các chữ số 6, 5, 1, không đáng tin.
Chú ý rằng chữ số k là đáng tin thì tất cả các chữ số đứng bên trái k đều là các chữ số đáng tin.
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Chuyên đề Số gần đúng. Sai số hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản