Chuyên đề Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 6 tài liệu

0
142
lượt xem
1
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Mô tả BST Chuyên đề Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Thư viện Elib trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Chuyên đề Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn đến quý thầy cô giáo và các em học nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Bao gồm nhiều tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi sưu tầm từ các nguồn đáng tin cậy. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Chuyên đề Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn dưới đây:

A. Sự biến đổi tính kim loại - phi kim của các nguyên tố
1. Tính kim loại và tính phi kim

a. Nguyên tố có tính kim loại khi nguyên tử của nguyên tố đó có khả năng cho electron để trở thành ion dương.
- Nguyên tố có tính kim loại càng mạnh khi nguyên tử của nguyên tố đó càng dễ cho electron.
- Các nguyên tử có lớp vỏ ngoài cùng chứa 1, 2 hoặc 3 electron được gọi là những electron tự do nên dễ nhường 1, 2 hay 3 electron để trở thành ion dương.
Thí dụ: Nhóm IA chứa các kim loại kiềm như Li, Na, K….có lớp vỏ ngoài cùng là ns1 nên chúng rất dễ cho 1 electron để trở thành ion dương:
M - e → M+
Na - e → Na+
b. Nguyên tố có tính phi kim khi nguyên tử của nguyên tố đó có khả năng nhận electron để trở thành ion âm.
- Nguyên tố có tính phi kim càng mạnh khi nguyên tử của nguyên tố đó càng dễ nhận electron.
- Các nguyên tử có lớp vỏ ngoài cùng chứa 5, 6, 7 electron thì dễ nhận 3, 2, 1 electron để trở thành ion âm.
Thí dụ: Trong nhóm VIIA có các nguyên tố Halogen có lớp vỏ ngoài cùng là ns2np5 nên chúng dễ nhận 1 electron để trở thành ion âm.
Cl+ + e → Cl-
Thật ra không có giới hạn rõ rệt giữa kim loại và phi kim.
2. Sự biến đổi tuần hoàn của tính kim loại và phi kim
- Trong cùng một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân tức là chiều từ trái qua phải, tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi kim tăng dần.
- Trong một nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân tức là chiều từ trên xuống dưới, tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, đồng thới tính phi kim giảm dần.
Vậy: Tính kim loại và tính phi kim biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
II. Sự biến đổi về hoá trị của các nguyên tố
Nhìn vào bảng tuần hoàn ta nhận thấy:
- Trong cùng một chu kì, oxit cao nhất của các nguyên tố có dạng R2On trong đó n tăng từ 1 đến 7 theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
Thí dụ: Ở chu kì 3, theo chiều từ trái qua phải tức là chiều tăng dần của điện tích hạt nhân ta lần lượt có các oxit cao nhất là: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7.
Như thế hoá trị cao nhất của các nguyên tố trong các oxit tăng từ 1 lên 7 và ta có thể phát biểu hơi thiếu chính xác:
Theo chiều tăng dần của điện tích, “hoá trị cao nhất đối với oxi” tăng dần từ 1 lên 7.
- Trong cùng chu kì, hợp chất của các nguyên tố đối với H có dạng RHm với m tăng từ 1 lên 4 rồi giảm từ 4 xuống 1.

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Chuyên đề Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản