Chuyên đề Thuyết axit - bazơ. Phản ứng trong dung dịch

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 tài liệu

0
125
lượt xem
1
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề Thuyết axit - bazơ. Phản ứng trong dung dịch

Mô tả BST Chuyên đề Thuyết axit - bazơ. Phản ứng trong dung dịch

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Chuyên đề Thuyết axit - bazơ. Phản ứng trong dung dịch. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề Thuyết axit - bazơ. Phản ứng trong dung dịch

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Chuyên đề Thuyết axit - bazơ. Phản ứng trong dung dịch:

PHẢN ỨNG TRONG DUNG DịCH
pH và môi trường của dung dỊch
1. Tích số ion của nước
- Nước là chất điện li rất yếu (ở nhiệt độ thường, cứ 555 triệu phân tử nước chỉ có 1 phân tử phân li thành ion).
- Tích số: KH2O = [H+].[OH-] = 1,0.10-7 được gọi là tích số ion của nước. Giá trị này được tính với nước ở 250c. Một cách gần đúng, có thể coi giá trị tích số ion của nước là hằng số cả trong dung dịch loãng của các chất khác nhau.
2. Khái niệm về pH
- Nếu dung dịch có [H+] = 1,0.10-a → pH = a.
- Biểu thức toán học tính pH: pH = -lg[H+].
- Tương tự có khái niệm pOH, pK. Ta có mối quan hệ trong dung dịch nước: pH + pOH = 14.
3. Các loại môi trường
Môi trường [H+] pH Là dung dịch của
Axit > 10-7 < 7 Axit hoặc chất lưỡng tính mà tính axit mạnh hơn tính bazơ
Bazơ < 10-7 > 7 Bazơ hoặc chất lưỡng tính mà tính bazơ mạnh hơn tính axit
Trung tính = 10-7 = 7 Chất trung tính hoặc chất lưỡng tính mà tính axit và bazơ tương đương
Dung dịch và phản ứng trao đổi ion
1. Điều kiện tồn tại dung dịch
Dung dịch các chất điên li chỉ tồn tại được nếu thoả mãn đồng thời cả 2 điều kiện:
- Có sự trung hoà về điện (tổng số mol điện tích âm = tổng số mol điện tích dương).
Số molđiện tích = số molion.điên tíchion
- Các ion trong dung dịch không có phản ứng với nhau.
Các ion trong dung dịch thường kết hợp với nhau theo hướng: tạo kết tủa, tạo chất khí, tạo chất điện lli yếu (các ion có tính khử có thể phản ứng với các ion có tính oxi hoá theo kiểu phản ứng oxi hoá - khử).

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Chuyên đề Thuyết axit - bazơ. Phản ứng trong dung dịch. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản