Chuyên đề tổng hợp của hóa học hữu cơ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 6 tài liệu

0
177
lượt xem
3
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề tổng hợp của hóa học hữu cơ

Mô tả BST Chuyên đề tổng hợp của hóa học hữu cơ

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu Chuyên đề tổng hợp của hóa học hữu cơ trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tiện theo dõi. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn Hóa học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề tổng hợp của hóa học hữu cơ

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Chuyên đề tổng hợp của hóa học hữu cơ được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

 Dạng 1: Xác định CTPT HCHC khi chỉ cho PTK:

Câu 1: Một hợp chất hữu cơ A có M = 74. Đốt cháy A bằng oxi thu được khí CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A?
A. 4. B. 2. C. 3. D. A.1.
PP giải bài tập tìm công thức PT khibiết khối lượng phân tử “M”
Bước 1 : đạt CTTQ : CxHyOzN¬t
Bước 2: Lập phương trình địa số: M= 12x + y + 16z +14t
( Thường là 12x + y + 16z = M ”
Nếu là * => Bước 1: cz < M => miền giá chị của z
Bước 2 : Xét z đề tìm ra x và y => CTPT
0 < y ≤ 2x + 2 +t “Thường là 0 < y ≤ 2x + 2 “Đối với CxHyOz”
=> y luôn chẵn Giải bài trên
 Xét z = 1 => C4H10O
Xét z = 2  => x = 3 => y = 6 => C3H6O2
Xét z = 3  12x +y = 26  y = 26 – 12x
=> C2H2O3
=> 3 công thức thỏa mãn => C
Câu 2: Một hợp chất hữu cơ A có tỉ khối so với không khí bằng bằng 2. Đốt cháy hoàn toàn A bằng khí O2 thu được CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A ?
A. 2. B. A. 1. C. 3. D. 4.
 Xét z = 1 => x = 3 => y = 6 => C3H6O
Xét z = 2 => x = 2
 y = 2 => C2H2O2
Xét z = 3 => 12x + y = 10 => loại vì x = 0
 2 công thức phân tử phù hợp => A
Dạng 2: Xác định CTPT HCHC khi cho % khối lượng các chất :

Câu 1: Hợp chất X có %C = 54,54% ; %H = 9,1%, còn lại là oxi. Khối lượng phân tử của X bằng 88. CTPT của X là:
A. C4H10O. B. C5H12O. C. C4H10O2. D. C4H8O2.
CT : C4H8O2 => D
Câu 2: Phân tích hợp chất hữu cơ X thấy cứ 3 phần khối lượng cacbon lại có 1 phần khối lượng hiđro, 7 phần khối lượng nitơ và 8 phần lưu huỳnh. Trong CTPT của X chỉ có 1 nguyên tử S, vậy CTPT của X là
A. CH4NS. B. C2H2N2S. C. C2H6NS. D. CH4N2S.
Chọn 1 phần là 1g => mC = 3g ; mH = 1 g ; mN = 7g ; mS = 8g
=> CTDDGN (CH4N2S)n
Vì có 1 nguyên tử S => n = 1 => CTPT : CH4N2S => D
3: Đốt cháy hoàn toàn 0,92 g HCHC thu được 1,76 g CO2 và 1,08 g H2O. Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong HCHC.
4: Đốt cháy hoàn toàn 7,75 g vitamin C (chứa C, H, O) thu được 11,62 g CO2 và 3,17 g H2O. Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong phân tử vitamin C.
5: Oxi hoá hoàn toàn 0,6 g HCHC A thu được 0,672 lít khí CO2 (ở đktc) và 0,72 g H2O. Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố trong phân tử chất A.

6: Một hợp chất hữu cơ gồm C, H, O ; trong đó cacbon chiếm 61,22% về khối lượng. Công thức phân tử của hợp chất là:
A. C3H6O2. B. C2H2O3. C. C5H6O2. D. C4H10O.
HD:
M = 12x/0,6122 = 19,6x nguyên => x=5=> C
7: Chất hữu cơ X có M = 123 và khối lượng C, H, O và N trong phân tử theo thứ tự tỉ lệ với
72 : 5 : 32 : 14. CTPT của X là:
A. C6H14O2N. B. C6H6ON2. C. C6H12ON. D. C6H5O2N.
=> D
8: Nilon – 6, loại tơ nilon phổ biến nhất có 63,68% C; 9,08 % H; 14,14% O; và 12,38% N. Xác định CTĐGN của nilon – 6.
9: Kết quả phân tích các nguyên tố trong nicotin như sau: 74% C; 8,65% H; 17,35% N. Xác định CTĐGN của nicotin, biết nicotin có khối lượng mol phân tử là 162.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Chuyên đề tổng hợp của hóa học hữu cơ!
Đồng bộ tài khoản