Chuyên đề về Các thủ tục chuẩn vào/ ra đơn giản Tin học 11

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 2 tài liệu

0
101
lượt xem
0
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề về Các thủ tục chuẩn vào/ ra đơn giản Tin học 11

Mô tả BST Chuyên đề về Các thủ tục chuẩn vào/ ra đơn giản Tin học 11

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo các tài liệu hay, chất lượng trong BST Chuyên đề về Các thủ tục chuẩn vào/ ra đơn giản Tin học 11 của thư viện eLib dưới đây. Chúng tôi đã chọn lọc và tổng hợp các tài liệu cùng một chủ đề tạo thành bộ sưu tập này để quý thầy cô và các em học sinh thuận tiện khi tham khảo. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề về Các thủ tục chuẩn vào/ ra đơn giản Tin học 11

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Chuyên đề về Các thủ tục chuẩn vào/ ra đơn giản:

a) Nhập dữ liệu từ bàn phím:
Cú pháp:
Read(<danh sách biến vào>);
Readln(<danh sách biến vào>);
Trong đó: danh sách biến vào là 1 hoặc nhiều biến (trừ biến kiểu boolean). Nếu nhiều biến thì cách nhau bởi dấu phẩy.
Chú ý : Khi nhập dữ liệu từ bàn phím READ và READLN có ý nghĩa như nhau, thường hay dùng READLN hơn. READLN luôn chờ gõ phím Enter.
Ví dụ: Xét chương trình sau:
Program VD;
Uses crt;
Var a, b, c : Integer;
Begin
Clrscr;
Write(‘Moi ban nhap 3 so:’);
Readln(a, b, c);
Write(‘Ban vua nhap vao 3 so:, a, b, c);
Readln;
End.
b) Đưa dữ liệu ra màn hình:
Cú pháp:
write(<danh sách kết quả>);
writeln(<danh sách kết quả>);
Trong đó: danh sách kết quả có thể là biến đơn, biểu thức, hoặc hằng, hoặc tên hàm
Ví dụ:
Write(a, b, c);
Writeln(‘Gia tri cua N la : ’,N);
-Thủ tục Writeln sau khi đưa kết quả ra sẽ chuyển con trỏ màn hình xuống đầu dòng tiếp theo .
Ngoài ra trong TP còn có qui cách đưa thông tin ra như sau :
Kết quả thực hiện với kiểu thực :<Độ rộng>:<Số chữ số thập phân>
Kết quả với kiểu khác: :<Độ rộng>
Ví dụ: Write(N : 8);
Writeln(‘X = ’,X:8:3); CÁC THỦ TỤC CHUẨN VÀO  RA ĐƠN GIẢN

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Chuyên đề về Các thủ tục chuẩn vào/ ra đơn giản. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản