Chuyên đề về Cấu trúc chương trình Tin học 11

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 2 tài liệu

0
47
lượt xem
0
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề về Cấu trúc chương trình Tin học 11

Mô tả BST Chuyên đề về Cấu trúc chương trình Tin học 11

Thư viện eLib mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo BST Chuyên đề về Cấu trúc chương trình Tin học 11 để có thêm các tài liệu hay, chất lượng hỗ trợ trong công tác giảng dạy, học tập. BST bao gồm nhiều tài liệu Chuyên đề về Cấu trúc chương trình Tin học 11 giúp các em tham khảo, phục vụ cho việc học và ôn tập hiệu quả hơn. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề về Cấu trúc chương trình Tin học 11

Dưới đây là đoạn trích Chuyên đề về Cấu trúc chương trình được trích từ tài liệu:

1. Cấu trúc chung:
Một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thông thường gồm có: 2 phần là phần khai báo và phần thân chương trình, trong đó phần thân bắt buộc phải có.
Qui ước:
- Phần diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên đặt trong cặp ngoặc <>
- Thành phần có thể có hoặc không đặt trong cặp ngoặc []
Với qui ước trên ta có thể mô tả cấu trúc chung của một chương trình như sau:
[<phần khai báo>]
<phần thân>
2. Các thành phần của chương trình
phần khai báo
khai báo tên chương trình:
cú pháp:
program <tên chương trình>;
VD: program vi_du;
Khai báo thư viện:
Cú pháp:
Uses <tên thư viện>;
VD: uses crt;
Khai báo hằng:
Cú pháp:
Const <tên hằng> = <giá trị>;
VD: const maxN = 1000;
PI = 3.1416

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Chuyên đề về Cấu trúc chương trình bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản