Chuyên đề về Glucozơ - Hóa lớp 9

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 13 tài liệu

0
356
lượt xem
5
download
Xem 13 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề về Glucozơ - Hóa lớp 9

Mô tả BST Chuyên đề về Glucozơ - Hóa lớp 9

Đến với bộ sưu tập Chuyên đề về Glucozơ - Hóa lớp 9, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học trong trường phổ thông. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được sưu tầm và chọn lọc từ những nguồn tài liệu có giá trị. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề về Glucozơ - Hóa lớp 9

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Chuyên đề về Glucozơ - Hóa lớp 9:

Gluxit hay cacbohiđrat là thành phần chính tạo nên cơ thể giới sinh vật, đặc biệt là giới thực vật. Cấu tạo của gluxit rất phức tạp, đa dạng và phong phú, tùy theo mức độ phức tạp ta có thể chia thành 3 lọai gluxit :
1. Monosaccarit là lọai gluxit đơn giản nhất, không bị thuỷ phân mà hai chất tiêu biểu là đường glucozơ và 1 đồng phân của glucozơ là đường fructose cùng có công thức phân tử là C6H12O6 hay C6(H2O)6.
2. Disaccarit.
do hai monosaccarit liên kết với nhau; hai chất tiêu biểu và quan trong nhất là saccarozơ ( đường mía ) và đồng phân của saccarozơ là đường mantozơ ( mạch nha) cùng có công thức phân tử là C12H22O11 hay C12(H2O)11
3. Polysaccarit là hợp chất cao phân tử thiên nhiên do n gốc monosaccarit kết hợp lại, hai chất tiểu biểu là tinh bột và xenlulozơ cùng có công thức tổng quát (C6H10O5)n.
A. GLUCOZƠ (Đường nho) C6H12O6 (gờ-luy-cô-dơ )
I. Trạng thái thiên nhiên và lý tính
Glucozơ là chất rắn, kết tinh màu trắng, tan nhiều trong nước và có vị ngọt, glucozơ có trong hoa quả chín, đặc biệt trong quả nho chín hàm lượng glucozơ rất lớn nên glucozơ còn được gọi là đường nho. Trong máu hàm lượng glucozơ không đổi khỏang 1 %, nhưng nếu trong nước tiểu người có chứa glucozơ thì người đó đã bị bệnh tiểu đường, trong mật ong có khỏang 30% là glucozơ.
II. Cấu trúc phân tử
Theo công thức phân tử C6H12O6 ta thấy phần hiđrocacbon C6H12 là anken hay cicloankan nên rõ ràng là:
- Nếu công thức cấu tạo dạng mạch hở thì phải có một và chỉ một liên kết ở mạch carbon hay ở nhóm chức.
- Nếu công thức cấu tạo dạng mạch vòng thì đó là vòng no không có nối ở mạch cacbon hay ở nhóm chức.
Kết quả thực nghiệm cho thấy cấu trúc phân tử glucozơ dao động giữa hai dạng mạch hở và mạch vòng
1. Dạng mạch hở của glucozơ:
Kết quả thực nghiệm cho thấy:
- Khi cho dung dịch glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 ta thấy có phản ứng tráng gương, chứng tỏ trong công thức cấu tạo của glucozơ có 1 và chỉ 1 nhóm chức anđêhit (–CH=O).
- Ở nhiệt độ thấp dung dịch glucozơ cũng hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh thẩm, chứng tỏ glucozơ còn thuộc lọai rượu đa chức.
- Khi cho glucozơ tham gia phản ứng este hóa với axit acetic ta thu được một este có tối đa năm gốc axit, chứng tỏ glucozơ có 5 nhóm –OH. Vậy glucozơ thuộc lọai hợp chất tạp chức anđêhit-rượu 5 chức ( aldol). Công thức cấu tạo dạng mạch thẳng hợp lý của glucozơ là :
2. Dạng mạch vòng no:
Kết quả thực nghiệm cho thấy glucozơ có hai nhiệt độ nóng chảy khác nhau. Như vậy nhóm -OH ở C5 có thể cộng với nhóm -CH=O tạo thành một mạch vòng no 6 cạnh dạng và dạng .
Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh và . Hai dạng này chuyển hoá lẫn nhau theo một cân bằng qua dạng mạch hở. Nhóm OH ở vị trí số 1 gọi là -OH hemiaxetal

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Chuyên đề về Glucozơ - Hóa lớp 9. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản