Chuyên đề về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sinh học 9

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 2 tài liệu

0
183
lượt xem
5
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sinh học 9

Mô tả BST Chuyên đề về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sinh học 9

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều ý tưởng hay trong giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Chuyên đề về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sinh học 9. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo để nâng cao chất lượng dạy và học môn Sinh học lớp 9 trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sinh học 9

Dưới đây là đoạn trích Chuyên đề về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được trích từ tài liệu:

I. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
- Dựa vào quá trình hình thành ARN. quá trình hình thành chuồi axit amin và chức năng của prôtêin có thể khái quát mối liên hệ giữa gen và tính trạng theo sơ đồ sau
- Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin -> Tính trạng
- Mối liên hệ trên cho thấy: thông tin về cấu trúc của phân từ prôtêin (thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp axit amin) đã được xác định bởi dãy nuclêôtit trong mạch ADN. Sau đó, mạch nảy được dùng làm mẫu đê tổng hợp ra mạch mARN diễn ra ở trong nhân. Tiếp theo, mạch mARN lại làm khuôn để tổng hợp chuỗi axit amin diễn ra ờ chất tế bào (hình 19.2).
- Bản chất của mối liên hệ “Gen (một đoạn ADN) —> mARN —> Prôtêin —» Tính trạng" chính là trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn cùa ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch tnARN, sau đó trình tự này quy định trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc 1 của prôtêin. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí cùa tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng cùa cơ thể. Như vậy, thông qua prôtêin, giữa een và tính trạng có mối quan hệ mật thiết với nhau, cụ thể là gen quy định tính trạng
II. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin
- Gen mang thông tin cấu trúc của prôtêin ở trong nhân tế bào là chủ yếu. Còn prôtêin chỉ được hình thành ở chất tế bào. Như vậy, chứng tỏ giữa gen và prôtêin phải có mối quan hệ với nhau thông qua một cấu trúc trung gian của nó.
- MARN sau khi được hình thành rời khỏi nhân ra chất tế bào để tổng hợp chuỗi axit amin mà thực chất là xác định trật tự sắp xếp các axit amin. Điều đó phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa ARN và prôtêin với nhau (hình 19.1)
- Khi ribôxôm dịch chuyển hết chiều dài của mARN thì chuỗi axit amin được tổng hợp xong. Như vậy, sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN và diễn ra theo NTBS, trong đó A liên kết với U, G liên kết với X, đồng thời theo tương quan cứ 3 nuclêôtit ứng với một axit amin. Từ đó, cho thấy trình tự các nuclêôtit trên mARN qui định trình tự các axit amin trong prôtêin

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Chuyên đề về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản