Chuyên đề về Một số bazơ quan trọng

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 9 tài liệu

0
295
lượt xem
6
download
Xem 9 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề về Một số bazơ quan trọng

Mô tả BST Chuyên đề về Một số bazơ quan trọng

Bộ sưu tập Chuyên đề về Một số bazơ quan trọng sẽ mang lại cho các em học sinh những kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Thư viện eLib hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề về Một số bazơ quan trọng

Đây là một đoạn trích hay trong BST Chuyên đề về Một số bazơ quan trọng. Mời quý thầy cô tham khảo:

I/ Natri hiđroxit NaOH (xút ăn da)
1/Tính chất vật lý: Là chất rắn, không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước.
2/ Tính chất hóa học: Có đầy đủ tính chất hóa học chung của bazơ.
a) Làm quỳ tím hóa xanh
b) Tác dụng với axit: tạo muối và nước.
Thí dụ: NaOH + HCl → NaCl + H2O
c) Tác dụng với oxit axit :
Thí dụ: NaOH + CO2 → NaHCO3
2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
3/ Điều chế:
a) Phương pháp hóa học: Na2CO3 + Ca(OH)2 →CaCO3 ¯ + 2NaOH
b) Phương pháp điện hóa:
2NaCl + 2H2O −→−−−−−−−−dpdd,mang ngan 2NaOH + Cl2¬ + H2¬
II/ Canxi hiđroxit Ca(OH)2 – Thang pH
1) Tính chất vật lý: Ca(OH)2 thường gọi là vôi tôi. Dung dịch trong nước gọi là nước vôi trong. Nước vôi trắng là huyền phù của Ca(OH)2 trong nước. Vôi bột là Ca(OH)¬2 ở dạng bột.
2) Ca(OH)2 có đầy đủ tính chất chung của một bazơ
a) Làm quỳ tím hóa xanh
b) Tác dụng với axit: tạo muối và nước.
Thí dụ: Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O
c) Tác dụng với oxit axit :
Thí dụ: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O
3) Ứng dụng: làm vật liệu xây dựng; khử chua đất trồng trọt; bảo vệ môi trường (khử tính độc hại của chất thải công nghiệp, diệt trùng,..)
4) Điều chế: CaO + H2O → Ca(OH)2
5/ Thang pH
- Nếu pH = 7 thì dung dịch là trung tính (không có tính axit hay bazơ).
Nước tinh khiết (nước cất) có pH = 7.
- Nếu pH > 7 thì dung dịch có tính bazơ. Nếu pH càng lớn thì độ bazơ của dung dịch càng lớn.
- Nếu pH< 7 thì dung dịch có tính axit. Nếu pH càng nhỏ thì độ axit của dung dịch càng lớn.
 

ELib mong rằng BST Chuyên đề về Một số bazơ quan trọng sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản