Chuyên đề về Thao tác với tệp Tin học 11

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 2 tài liệu

0
69
lượt xem
0
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề về Thao tác với tệp Tin học 11

Mô tả BST Chuyên đề về Thao tác với tệp Tin học 11

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều ý tưởng hay trong giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Chuyên đề về Thao tác với tệp Tin học 11. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo để nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học lớp 11 trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề về Thao tác với tệp Tin học 11

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Chuyên đề về Thao tác với tệp:

- Khai báo tệp văn bản: var <tên biến tệp>: text;
VD: var f : text;
var tep1, tep2: text;
- Gắn tên tệp: assign(< Tên biến tệp>, <Tên tệp>);
VD: MYFILE := 'DULIEU.DAT';
ASSIGN(F2,MYFILE);
hoặc
ASSIGN(F2,'DULIEU.DAT');
- Mở tệp:
+ Để đọc: reset (<Tên biến tệp>);
+ Để ghi : rewrite(<Tên biến tệp>);
VD: TF := 'C:\KQ.DAT';
ASSIGN(F3,TF);
REWRITE(F3);
- Đọc/ghi tệp:
+ Đọc tệp :
read(<tênbiếntệp>,<danh sách biến>);
+ Ghi tệp:
write(<tên biến tệp>,<dsách kếtquả>);
VD: Lệnh ghi giá trị biến A vào tệp gắn với biến tệp F3 là WRITE(F3,A);
- Đóng tệp: close (<Tên biến tệp>);
- Một số hàm và thủ tục chuẩn thường dùng trong thao tác với tệp:
+ Hàm eof (<tên biến tệp>) cho giá trị True nếu con trỏ tệp đang chỉ tới cuối tệp.
+ Hàm eoln (<tên biến tệp>) cho giá trị True nếu con trỏ tệp đang chỉ tới cuối dòng.

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Chuyên đề về Thao tác với tệp đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản