Chuyên đề xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 5 tài liệu

0
567
lượt xem
4
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Chuyên đề xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Mô tả BST Chuyên đề xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bộ sưu tập Chuyên đề xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hữu dụng nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh những tài liệu dùng để giảng dạy và học tập có giá trị. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyên đề xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Chuyên đề xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ dưới đây:

PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Xác định CTPT cho mỗi chất theo số liệu sau:
a/ 85,8%C; 14,2%H; M=56
b/ 51,3%C; 9,4%H; 12%N; 27,3%O; Tỷ khối hơi so với không khí là 4,035.
c/ 54,5%C; 9,1%H; 36,4%%O; 0,88g hơi chiếm thể tích 224 ml (đo ở đktc)
Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 3g chất hữu cơ A chứa C, H, O thu được 6,6g CO2 và 3,6g nước. Tỷ khối hơi của A so với nitơ là 2,15. Tìm công thức phân tử của A.
Câu 3. Đốt cháy 2,25g hợp chất A chứa C, H, O phải dùng hết 3,08lít oxi (đktc) và thu được VH2O: VCO2 = 5:4. Biết tỉ khối hơi của A so với CO2 là 2,045. Tìm CTPT của A.
Câu 4. Một chất hữu cơ A chỉ chứa 3 nguyên tố C, H, O. Ở thể hơi, 1,8g chất A chiếm thể tích đúng bằng thể tích của 0,8g oxi ở cùng điều kiện. Đốt cháy hoàn toàn 3,6g A bằng 4,48lí khí oxi (đktc) thu được hỗn hợp khí và hơi trong đó VCO2 = 3VO2 và tỷ lệ khối lượng CO2 và nước là 11/3. Tìm công thức phân tử của A.
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ A chỉ chứa các nguyên tố C, H, O rồi cho sản phẩm cháy vào bình đựng 35ml dd KOH 1M. Sau phản ứng người ta nhận thấy khối lượng bình đựng KOH tăng lên1,15g đồng thời trong bình xuất hiện hai muối có khối lượng tổng cộng là 2,57g. Tỷ khối hơi của A so với hidro là 43. Tìm CTPT của A.
Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hợp chất A cần 6,72lít oxi (đktc). Khi cho toàn bộ sản phẩm tạo thành chỉ gồm CO2 và nước vào một lượng nước vôi trong thu được 10g kết tủa và 200ml dd muối có nồng độ 0,5M; dd này nặng hơn lượng nước vôi trong đã dùng là 8,6g. Tìm công thức đơn giản của A.
Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 2,14g chất hữu cơ A chỉ chứa các nguyên tố C, H, N rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 1,8lít dd Ca(OH)2 0,05M thu được kết tủa và dd muối, khối lượng dd muối này nặng hơn khối lượng dd Ca(OH)2 ban đầu là 3,78g. Cho dd Ba(OH)2 lấy dư vào dd muối lại thu được kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa 2 lần là 18,85g. Tìm công thức đơn giản của A.
Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 0,9g một chất hữu cơ có thành phần gồm các nguyên tố C, H, O thu được 1,32g CO2 và 0,54g H2O. Khối lượng phân tử của chất đó là 180. Xác định CTPT của hợp chất hữu cơ nói trên.
Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ chứa C, H, Cl sinh ra 0,22g CO2 và 0,09g H2O. Khi xác định clo trong lượng chất đó bằng dd AgNO3, người ta thu được 1,435g AgCl. Xác định CTPT của hợp chất hữu cơ nói trên biết tỉ khối hơi của nó so với hidro bằng 42,5.
Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 10,4g hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đậm đặc, bình 2 chứa nước vôi trong có dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 3,6g, ở bình 2 thu được 30g kết tủa. Khi hoá hơi 5,2g A thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6g oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định CTPT của A.
Câu 11. Đốt 0,366g một hợp chất hữu cơ A, thu được 0,792g CO2 và 0,234g H2O. Mặt khác phân huỷ 0,549g chất đó thu được 37,42cm3 nitơ (đo ở 27C và 750mmHg). Tìm công thức phân tử của A, biết rằng phân tử của nó chỉ chứa một nguyên tử nitơ.
Câu 12. Đốt cháy hoàn toàn 0,01mol chất X bằng một lượng oxi vừa đủ là 0,616 lit, thu được 1,344 lit hỗn hợp CO2, N2 và hơi nước. Sau khi làm ngưng tụ hơi nước, hỗn hợp khí còn lại chiếm thể tích là 0,56 lit và có tỉ khối đối với hidro là 20,4. Xác định công thức phân tử của X, biết thể tích các khí đo ở đktc.
Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hợp chất hữu cơ A bằng O2 chỉ thu được 22 gam CO2 và 10,8 gam H2O . Xác định công thức phân tử của A biết khi hóa hơi 7,2 gam A thu được một thể tích hơi lớn hơn 1,792 lít(136,50C; 1,5atm)
Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ X cần vừa đủ 5,04 lit O2(đktc) Hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 15gam kết tủa và khối lượng dung dịch còn lại có khối lượng giảm so với khối lượng của dung dịch Ca(OH)2 là 4,8 gam. Xác định công thức phân tử của X biết tỉ khối hơi của X so với H2 nhỏ hơn 40.
Câu 15. Hợp chất hữu cơ A có chứa C H, N, Cl với % khối lượng tương ứng là 29,45%; 9,82%; 17,18%; 43,55%. Xác định công thức phân tử của A biết nó trùng với công thức đơn giản nhất.

Hãy xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Chuyên đề xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản