Chuyển động thẳng đều - Vật lý 10

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 3 tài liệu

0
734
lượt xem
1
download
Xem 3 tài liệu khác
Chuyển động thẳng đều - Vật lý 10

Mô tả BST Chuyển động thẳng đều - Vật lý 10

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Chuyển động thẳng đều - Vật lý 10. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Chuyển động thẳng đều - Vật lý 10

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Chuyển động thẳng đều - Vật lý 10:

1. Chuyển động thẳng đều là gì?

2. Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều.

3. Tốc độ trung bình là gì?

4. Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

5. Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của một chuyển động thẳng đều.

6. Trong chuyển động thẳng đều
A. quãng đương đi được s tỉ lệ thuận với tốc độ v.
B. tọa độ x tỉ lệ thuận với tốc độ v.
C. tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
D. quãng đương đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
Trả lời:
D

7. Chỉ ra câu sai.
Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau:
A. Quỹ đạo là một đường thẳng;
B. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì;
C. tốc độ trung bình trên mỗi quãng đường là như nhau;
D. Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại.
Trả lời:
D (Lúc xuất phát vận tốc tăng, đến lúc dừng lại vận tốc giảm).

8. Đồ thị tọa độ - thời gian trong chuyển động thẳng của một chiếc xe có dạng như ở Hình 2.5. Trong khoảng thời gian nào xe chuyển đọng thẳng đều?
A. Chỉ trong khoảng thời gian từ 0 đến t1.
B. Chỉ trong khoảng thời gian từ t1 đến t2.
C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t2.
D. Không có lúc nào xe chuyển động thẳng đều.
Trả lời:
D

9. Trên một đường thẳng, tại hai điểm A và B cách nhau 10 km, có hai ô tô xuất phát cùng lúc và chuyển động cùng chiều. Ô tô xuất phát từ A có tốc độ 60 km/h và ô tô xuất phát từ B có tốc độ 40 km/h.
a) Lấy gốc tọa độ ở A, gốc thời gian là lúc xuất phát, hãy viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của hai xe.
b) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe trên cùng một hệ trục (x, t).
c) Dựa vào đồ thị tọa độ - thời gian để xác định vị trí và thời điểm mà xe A đuổi kịp xe B.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Chuyển động thẳng đều - Vật lý 10. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản