Cụm phân từ trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
141
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Cụm phân từ trong tiếng Anh

Mô tả BST Cụm phân từ trong tiếng Anh

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Cụm phân từ trong tiếng Anh. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được định nghĩa, cấu tạo và cách dùng cụm phân từ trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Cụm phân từ trong tiếng Anh

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Cụm phân từ trong tiếng Anh:

 

Cụm phân từ trong tiếng Anh

I. Định nghĩa
Cụm phân từ là một nhóm từ bắt đầu bằng một phân từ (có thể là một hiện tại phân từ hoặc quá khứ phân từ). Người ta sử dụng cụm phân từ khi muốn bớt mệnh đề, làm cho câu văn trở nên ngắn gọn hơn. Chúng ta chỉ được dùng cụm phân từ khi chủ ngữ của phân từ chỉ về cùng một đối tượng với chủ ngữ của động từ chính.
Ví dụ:
Working all day long, he felt tired. (Làm việc cả ngày nên anh ấy cảm thấy mệt mỏi.)
Trong câu trên, chủ ngữ của working và felt chỉ về cùng một người.
Ngược lại, câu sau đây sai vì chủ ngữ của phân từ khác với chủ ngữ của mệnh đề chính:
- Being a hot day, he felt tired. (Chủ ngữ của being là it, chủ ngữ của felt là he)
II. Vị trí của cụm phân từ
• Khi diễn tả hành động xảy ra trước hoặc cùng lúc với hành động trong mệnh đề, cụm phân từ có thể nằm đầu câu hoặc giữa câu.
Working all day long, he felt tired.
They boy going over there is working at this restaurant.
• Khi hành động trong mệnh đề và hành động do cụm phân từ diễn tả diễn ra song song và kéo dài, cụm phân từ có thể có 3 vị trí
+ Đầu câu
Singing a new song, the schoolboys walked into their classroom.
+ Giữa câu
The schoolboys, singing a new song walked into their classroom.
+ Cuối câu
The schoolboys walked into their classroom, singing a new song.
III. Các loại cụm phân từ
• Cụm phân từ hiện tại: bắt đầu bằng một hiện tại phân từ
Turning toward the class, the teacher asked for silence. (Quay lại phía lớp, thầy giáo yêu cầu trật tự.)
• Cụm phân từ quá khứ: bắt đầu bằng một quá khứ phân từ. Vị trí của cụm từ này trong câu không tùy thuộc vào thời gian mà tùy thuộc vào chủ từ của cụm phân từ. Cụm phân từ này nên được đặt gần chủ từ của nó
Bombed repeatedly during the war, the city has lost many beautiful building. (Bị ném bom liên tục trong chiến tranh, thành phố đã mất đi nhiều tòa nhà đẹp.)
- Chúng ta dùng cụm phân từ hiện tại khi chủ ngữ của cụm từ làm hành động do phân từ diễn tả và dùng cụm phân từ quá khứ khi chủ ngữ của cụm từ nhận chịu hành động do người hoặc vật khác gây nên.
• Cụm phân từ hoàn thành: bắt đầu bằng having + quá khứ phân từ. Cụm từ này được dùng khi cần nhấn mạnh rằng hành động thứ nhất đã hoàn tất trước khi hành động thứ hai bắt đầu.
Having done my homework, I went to the movies.
Having been beaten once, the boy didn’t want to go out alone.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Cụm phân từ trong tiếng Anh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản