Đại cương về Polime

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 tài liệu

0
66
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đại cương về Polime

Mô tả BST Đại cương về Polime

Với mong muốn cung cấp nhiều tài liệu hay cho quý thầy cô và các em học sinh, thư viện eLib đã chọn lọc và biên tập các tư liệu tạo thành BST Đại cương về Polime. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đại cương về Polime

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đại cương về Polime dưới đây:

I- KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP
1. Khái niệm

Polime là những hợp chất có nguyên tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.
Thí dụ: Polietilen (−CH2−CH2−)n do các mắt xích −CH2−CH2− liên kết với nhau; Nilon −6(−NH[CH2]5CO−)n do các mắt xích −NH[CH2]5CO tạo nên, n được gọi là hệ số polime hóa hay độ polime hóa; Polime thường là hỗn hợp của các phân tử có hệ số polime hóa khác nhau, vì vậy đôi khi người ta còn dùng khái niệm hệ số polime hóa trung bình; n càng lớn, phân tử khối lượng polime càng cao. Các phân tử tạo nên từng mắt xích của polime (thí dụ: CH2=CH2) được gọi là monome.
2. Phân loại
Người ta có thể phân loại polime theo những cách sau đây:
- Theo nguồn gốc, ta phân biệt polime thiên nhiên (có nguồn gốc từ nhiên nhiên như cao su, xenlulozơ,...); polime tổng hợp (do con người tổng hợp nên) như polietilen, nhựa phenol-fomanđehit,...và polime nhân tạo hay bán tổng hợp (như chế hóa một phần poime thiên nhiên) như xenlulozơ trinitrat, tơ visco,...
- Theo cách tổng hợp, ta phân biệt polime trùng hợp (tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp) và polime trùng ngưng (tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng).
Thí dụ:
(−CH2−CH2−)n và (−CH2−CHCl|−)n là các polime trùng hợp
(−HN−[CH2]6−NH−CO−[CH2]4−CO−)n là polime trùng ngưng
3. Danh pháp
Tên của các polime được cấu tạo bằng cách ghép từ poli trước tên monome.
Thí dụ: (−CH2−CH2−)n là polietilen, (−C6H10O5−)n là polisaccarit,...
Nếu tên monome gồm 2 từ trở lên hoặc từ hai monome tạo nên polime thì tên monome phải để ở trong ngoặc đơn. Thí dụ:
(−CH2−CHCl−)n; (−CH2CH=CH−CH2−CH2−CHC6H5|−)n
poli (vinyl clorua) poli (butađien-stiren)
Một số polime có tên riêng (tên thông thường). Thí dụ:
(−CF2−CF2−)n: Teflon; (−NH−[CH2]5−CO−)n: nilon−6; (C6H10O5)n: xenlulozơ;...

II- CẤU TRÚC
1. Các dạng cấu trúc của polime

Các mắt xích của polime có thể nối với nhau thành mạch không phân nhánh như amilozơ (hình a),...mạch phân nhánh như amilopentin, glicogen (hình b),...và mạch không gian như nhựa bakelit, cao su lưu hóa (hình c),...

Hình: Các kiểu mạch polime
(mỗi hình tròn tương tự một mắt xích monome,
mỗi vòng tròn xanh tượng trưng cho nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử làm cầu nối)
2. Cấu tạo điều hòa và không điều hòa
- Nếu các mắt xích trong mạch polime nối với nhau theo một trật tự nhất định, chẳng hạn theo kiểu ''đầu nối với đuôi'', người ta nói polime có cấu tạo điều hòa. Thí dụ:
- Nếu các mắt xích trong mạch polime nối với nhau không theo trật tự nhất định, chẳng hạn chỗ thì kiểu "đầu nối đầu", chỗ thì ''đầu nối đuôi'' người ta nói polime có cấu tạo không điều hòa. Thí dụ:
 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đại cương về Polime. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản