Đại từ tân ngữ tiếng Anh và các vấn đề liên quan

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
134
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đại từ tân ngữ tiếng Anh và các vấn đề liên quan

Mô tả BST Đại từ tân ngữ tiếng Anh và các vấn đề liên quan

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Đại từ tân ngữ tiếng Anh và các vấn đề liên quan trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tiện theo dõi. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đại từ tân ngữ tiếng Anh và các vấn đề liên quan

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đại từ tân ngữ tiếng Anh và các vấn đề liên quan được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Đại từ được chia làm 5 loại với các chức năng sử dụng khác nhau, bao gồm:
1. Subject pronoun (Đại từ nhân xưng chủ ngữ)
I You He She It We You They
Đại từ nhân xưng chủ ngữ (còn gọi là đại từ nhân xưng) thường đứng ở vị trí chủ ngữ
trong câu hoặc đứng sau động từbe, đằng sau các phó từ so sánh nhưthan, as, that...
I am going to the store.
We have lived here for twenty years.
The teachers who were invited to the party were George, Bill and I.
It was she who called you.
George and I would like to leave now.
We students are going to have a party.
Ngay sau các ngôi số nhiều như we, you bạn có thể dùng một danh từ số nhiều để
làm rõ we, you là chỉ cái gì.
We students are going to have a party (Sinh viên chúng tôi.. ...)
You guys (Bọn mày)
We/ You/ They có thể dùng với all/ both. Trong trường hợp câu có động từ đơn thì
chúng đi liền với nhau:
We all go to school now.
They both bought the ensurance
You all come shopping.
Nhưng nếuall hoặcboth đi với các đại từ này ở dạng câu có trợ động từ thìall
hoặcboth sẽ đứng sau trợ động từ:
We will all go to school next week.
They have both bought the insurance.
All và Both cũng phải đứng sau động từ to be, trước tính từ
We are all ready to go swimming.
Dùnghe/she thay thế cho các vật nuôi nếu chúng được xem là có tính cách, thông
minh hoặc tình cảm (chó, mèo, ngựa...)
Go and find the cat if whereshe stays in.
How's your new car? Terrrific,she is running beautifully.
Tên nước, tên các con tàu được thay thế trang trọng bằng she (ngày nay it dùng).
England is an island country andshe is governed by a mornach.
Titanic was the biggest passenger ship ever built.She could carry as many as 2000
passenger on board.

2. Complement pronoun (Đại từ nhân xưng tân ngữ)
Me you him her it us you them
Đại từ tân ngữ đứng ở vị trí tân ngữ (đằng sau động từ hoặc giới trừ khi giới từ đó mở đầu
một mệnh đề mới). Bạn cần phân biệt rõ đại từ tân ngữ với đại từ chủ ngữ. Chủ ngữ là
chủ thể của hành động (gây ra hành động), còn tân ngữ là đối tượng nhận sự tác động
của hành động.
They invited us to the party last night.
The teacher gave him a bad grade.
I told her a story.
The policeman was looking for him.
Đằng sauus có thể dùng một danh từ số nhiều trực tiếp, giống như đối với đại từ nhân
xưng chủ ngữ.
The teacher has made a lot of questions for us students.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đại từ tân ngữ tiếng Anh và các vấn đề liên quan!
 

Đồng bộ tài khoản