Dạng bài tập Amino Axit

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 7 tài liệu

0
325
lượt xem
9
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Dạng bài tập Amino Axit

Mô tả BST Dạng bài tập Amino Axit

Để giúp các bạn học sinh ôn tập một cách dễ dàng hơn nhằm chuẩn bị cho các kì thi, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn tài liệu ôn thi môn Hoá về chuyên đề Dạng bài tập Amino Axit. Qua các tài liệu này, các bạn sẽ được hệ thống lại một số kiến thức và cách giải các vấn đề liên quan đến bài tập Amino Axit được học trong nhà trường. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Dạng bài tập Amino Axit

Đây là một đoạn trích hay trong BST Dạng bài tập Amino Axit. Mời quý thầy cô tham khảo:

DẠNG 1: TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA AMINO AXIT TRONG PHẢN ỨNG VỚI AXÍT HOẶC BAZƠ
* Phải viết được 2 phương trình có dạng:
+ Với axít HCl:
H2N– R – COOH + HCl ---> ClH3N– R – COOH
R + 61 R+ 97,5 tăng 36,5
+ Với bazơ NaOH:
H2N– R – COOH+ NaOH --->H2N– R – COONa+ H2O
R + 61 R+ 83 tăng 22
DẠNG 2: TÌM CTCT CỦA AMINO AXÍT DỰA VÀO PỨ TẠO MUỐI
*T/ dụng với NaOH:.
Ptpu: (H2N)a – R – (COOH)b + bNaOH --->(H2N)a – R – (COONa)b + bH2O
 = b = số nhóm chức axit ( – COOH)
* T/d với HCl
Ptpu: (H2N)a – R – (COOH)b + aHCl --->(ClH3N)a – R – (COOH)b
 = a = số nhóm chức baz (–NH2)
1. Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. Tên gọi của X là
A. axit glutamic. B. valin. C. alanin. D. Glixin
2. 0,1 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 0,2 mol HCl hoặc 0,1 mol NaOH. Công thức của X có dạng là.
A. (H2N)2R(COOH)2. B. H2NRCOOH.
C. H2NR(COOH)2. D. (H2N)2RCOOH
3. X là một - amioaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 23,4 gam X tác dụng với HCl dư thu được 30,7 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là công thức nào?
A. CH3-CH(NH2)-COOH B. H2N-CH2-COOH
C.CH2-CH(CH3)CH(NH2)COOH D.CH2=C(CH3)CH(NH2)COOH
4. X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm - NH2 và 1 nhóm COOH. Cho 0,89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo r a 1,255 gam muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây?
A. H2N- CH2-COOH B. CH3- CH(NH2)-COOH.
C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH. D. C3H7-CH(NH2)-COOH
5. X là một - amioaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 15,1 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18,75 gam muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào?
A. C6H5- CH(NH2)-COOH B. CH3- CH(NH2)-COOH
C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH D. C3H7CH(NH2)CH2COOH
6. X là một amino axit. Khi cho 0,01 mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml dung dịch HCl 0,125 M và thu được 1,835 g muối khan. Còn khi cho 0,01 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần 25 gam dung dịch NaOH 3,2%. Công thức nào sau đây là của X ?
A. C7H12-(NH)-COOH B. C3H6-(NH)-COOH
C. NH2-C3H5-(COOH)2 D. (NH2)2-C3H5-COOH

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Dạng bài tập Amino Axit và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản