Dạng bài tập Este

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 3 tài liệu

0
344
lượt xem
37
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Dạng bài tập Este

Mô tả BST Dạng bài tập Este

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Dạng bài tập Este nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Hóa học trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Dạng bài tập Este

Mời quý thầy cô giáo tham khảo phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Dạng bài tập Este dưới đây:

I. BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CTCT CỦA ESTE ĐƠN CHỨC

1. Một số chú ý
- Este đơn chức có CTTQ là : CxHyO2 .
- Este no đơn chức có CT là : CnH2nO2
Đốt este no đơn chức thì nCO2 = nH2O và neste = 1/2 nO có trong este
Cách giải : Dựa vào phản ứng thủy phân hoặc phản ứng xà phòng hóa
RCOOR’ + H2O → RCOOH + R’OH
RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH ( nNaOH=neste)
+ Tính M axit = R + 45 hoặc Mmuối = R + 67 → Gốc (R) hidrocacbon trong axit
+ Tính Mancol = R’ + 17 → Gốc (R’) hidrocacbon trong rượu
+ Tính Meste= R + R’ + 44
Chú ý:
- Thủy phân este đơn chức mà nNaOH= 2neste => este đó phải có dạng RCOOC6H4R’ (R, R’ có thể là H)
- Thủy phân este thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc => este đó có thể là HCOOR’ hoặc RCOOCH=CH-R’
- Xà phòng hóa một este đơn chức chỉ cho một sản phẩm duy nhất thì este đó là: R – C = O
R – C = O + NaOH → HO-R- COONa ( meste + mNaOH = mmuối)
2. Các dạng bài tập
a. Bài toán xác định CTCT của 1 este.
Bài 1. Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Xác định công thức cấu tạo của X. C2H5COO-CH=CH2
Bài 2. Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối hơi so với CO2 bằng 2. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra lượng muối có khối lượng lớn hơn lượng este đã phản ứng . Xác định CTCT của este. C2H5COO-CH3
Bài 3. Một este đơn chức X có phân tử khối là 88 đvC. Cho 17,6 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam chất rắn khan. Xác định công thức cấu tạo của X. C2H5COO-CH3
Bài 4. Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Xác định CTCT của X C2H5COO-CH3
Bài 5. Đốt cháy 1,6 gam một este X đơn chức thu được 3,52 gam CO2 và 1,152 gam H2O. Cho 10 gam X tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 14 gam muối khan Y. Cho Y tác dụng với axit vô cơ loãng thu được Z không phân nhánh. Xác định công thức cấu tạo của Z (CH2)4COO (este vòng nội phân tử)

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Dạng bài tập Este. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản