Đề cương ôn tập chương 3 Hình học 9

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 tài liệu

0
901
lượt xem
126
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập chương 3 Hình học 9

Mô tả BST Đề cương ôn tập chương 3 Hình học 9

Hãy đến với bộ sưu tập Đề cương ôn tập chương 3 Hình học 9, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay và đạt chất lượng sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức cần thiết trong chương trình học ở trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập chương 3 Hình học 9

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề cương ôn tập chương 3 Hình học 9:

I. GÓC VÀ ĐƯỜNG TRÒN
Bài 1 (1) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính AH. Đường tròn này cắt các cạnh AB, AC thứ tự ở D và E
a) Chứng minh ba điểm D, O, E thẳng hàng
b) Các tiếp tuyến của đường tròn tâm O kẻ từ D và E cắt cạnh BC tương ứng tại M và N. Chứng minh M và N lần lượt là trung điểm của các đoạn HB và HC
c) Cho AB = 8 cm, AC = 19 cm. Tính diện tích tứ giác MDEN
Bài 2 (1) Đường tròn tâm O và một dây AB của đường tròn đó. Các tiếp tuyến vẽ từ A và B của đường tròn cắt nhau tại C. D là một điểm trên đường tròn có đường kính OC (D khác A và B). CD cắt cung AB của đường tròn (O) tại E (E nằm giữa C và D). Chứng minh:
a) Góc BED = góc DAE
b) DE2 = DA.DB
Bài 3 (1) Từ điểm P nằm ngoài đường tròn (O) vẽ tiếp tuyến PA với đường tròn. Qua trung điểm B của đoạn PA vẽ cát tuyến BCD với (O) (theo thứ tự ấy) Các đường thẳng PC và PD cắt (O) lần lượt ở E và F. Chứng minh
a) Góc DCE = góc DPE + góc CAF
b) AB2 = BC. BD
c) AP // EF
II- TỨ GIÁC NỘI TIẾP
Bài 1 (2). Tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Hai đường cao AD và CE cắt nhau tại H. Tia BO cắt (O) tại M, gọi I là giao của BM và DE, K là giao của AC và HM
a) Chứng minh các tứ giác AEDC và CMID nội tiếp
b) Chứng minh OK vuông góc với AC
c) Cho góc AOK = 600. Chứng minh tam giác HBO cân
Bài 2 (2) Cho hai đường tròn (O1) và (O2) cắt nhau tại A và B, tiếp tuyến chung với hai đường tròn gần B hơn, có tiếp điểm thứ tự là E và F. Qua A kẻ cát tuyến song song với EF cắt hai đường tròn (O1) và (O2) thứ tự tại C, D. Đường thẳng CE và DF cắt nhau ở I. Chứng minh:
a) ∆IEF = ∆AEF
b) IA vuông góc với CD
c) Tứ giác IEBF nội tiếp
d) Đường thẳng AB đi qua trung điểm của EF

Hãy tham khảo đầy đủ Đề cương ôn tập chương 3 Hình học 9 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản